Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
op, waaraan wij, door zijn zwaartepunt te verplaatsen, elicen
graad van gevoeligheid kunnen geven, en die, bij gebrek aan
eene goede balans, bij het wegen onder water, ten minste bij
eene gewigtige proef, (86) goede diensten zal bewijzen. Boven-
dien trachten de vervaardigers de gevoeligheid van fijne balansen
nog daardoor te verhoogen, dat zij den evenaar zoo lang mo-
gelijk en, bij genoegzame stevigheid, toch zoo ligt mogelijk
maken. De fijnste balansen, met welke men ten hoogste voor-
werpen van een pond wegen mag, geven nog eenen doorslag, al
bedraagt het overwigt ook slechts het millioenste deel van den
last. Bij het koopen eener gewone balans kan men hare gevoe-
ligheid ongeveer naar den duur harer slingeringen beoordee-
len; of men legt in beide schalen zoo veel gelijke gewigten als
de balans moet kunnen uithouden en merkt op, welk gewigt men
nog aan de eene zijde bij moet voegen, opdat de balans het
overwigt duidelijk aantoone, waarbij zij intusschen niet mag
omslaan.
Juist- III. Vooral moet de balans juist zijn. Daartoe
balans. vereischt, dat hare armen, de afstanden der ophangpun-
ten van het steunpunt, naauwkeurig even lang, en de schalen
even zwaar zijn.
Onder- Proef e, Wil men de juistheid eener balans onder-
zoek der 2oeken, die zonder belasting een horizontalen stand aangenomen
juist- ' ® ®
heid. heeft, dan legge men, in geval men daarmede nog voorwerpen
van een pond zwaar moet kunnen wegen, in de eene schaal
een pond en herstelle het evenwigt door in de andere schaal
hagel, spijkers, zand, papiersnippers of dergelijke gewigten te
brenïjen. Alsdan neemt men de beide schalen benevens de daarin
liggende lasten af en hangt de schaal, die van den regter kant
genomen is, aan de linker zijde der balans en omgekeerd. Keert
na deze omruiling, wanneer de slingeringen opgehouden hebben,
het evenwigt niet weder terug, maar vertoont zich een door-
slag, dan is de balans onjuist en de arm, die daalt, is langer
dan de andere.Wordt daarentegen door de omruiling het evenwigt