Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
389
had, houdt op, en de tot anker dienende sleutel valt. Houdt
uien hem weder aan de polen van den electro-magneet, dan
wordt hij niet vastgehouden; is de ijzerkern zeer week en zuiver,
dan vertoont zij niet het geringste spoor van magnetismus.
Wet: Het weeke ijzer is slechts zoo lang
magnetisch als de electrische stroom
het omvloeit.
Het magnetismus van een electro-magneet is daarom niet blij-
vend, gelijk dat van een staalmagneet, maar het is tijdelijk of
Toorbijgaande. In het zelfde oogenblik, waarin de geleiding en
daardoor de galvanische stroom wordt afgebroken, verliest het
ijzer zijn magnetismus, en in het zelfde oogenbliki, wanneer
de stroom weder hersteld wordt en op nieuw door de windin-
gen begint te vloeijen, verkrijgt het weder magnetische kracht.
Daardoor is het mogelijk, door eene rassche opvolging van af-
brekingen en weder-herstellingen van den galvanischen stroom,
in korten tijd verscheidene malen na elkander den electro-mag-
neet magnetisch en weder onmagnetisch te maken. De toestel-
len , tot het afbreken van den stroom uitgevonden, heeten
stroombrekers of rheotomen.
219. De verwisseling der polen aan een electro- Regts of
magneet. links ge-
Pr oef r/. Tenvijl de galvanische stroom om de draadwin-
Stroom-
bre-
kers.
Fig. 221.
dingen van den electro-magneet
vloeit, onderzoeke men met eene
daar boven gehoudene magneet-
naald (volgens proef 134), welke
zijne zuidpool is. Daarbij lette
men echter op, of men den draad
ook naauwkeurig zoo gewonden
heeft, als in de teekeningen 317
en 318 is opgegeven. In bei-
den was de draad regts ge-
wonden.