Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
387
te, 1 duim dik en 2 a 3 duimen breed, die op den s m a 11 e n
kant schoon en glad gevijld wordt om juist tegen de pooleinden
des magneets te sluiten. Een gat daarin, met een haak, juist
in het midden van de lengte, kan dienen om daaraan gewigten
te hangen, en dus de draagkracht te vertoonen voor vele toe-
schouwers te gelijk.
218. Voorbijgaand magnetismus van een electro-
magneet.
Proef a. Eer men den electro-magneet gebruikt, vergete
men niet, de vrije einden van zijn draad, die met de sluitdra-
den der keten in metallieke verbinding gebragt moeten worden,
blank te schrapen. Gewoonlijk
219. verrigt men deze verbinding met
kleine koperen klemschroeven, ge-
lijksoortig aan die, welke wij bij de
beschrijving der Grovesche keten
(§ 204 a) hebben afgeteekend, en
die voor den prijs van 40 cents te
bekomen zijn. Bij gebrek daarvan buige men het eene einde
van den draad des electro-magneets tot eene kleine klem zamen,
steke er den eenen sluitdraad der galvanische keten door en
schuive er eene kurk over, welke beide draden zoo vast moge-
lijk zamendrukt. Onnoodig is het maken dezer klem, als men
door een ander persoon daarna het anker voor den electro-mag-
neet kan laten leggen. Men drukt dan de einden der draden
van den electro-magneet ieder aan een einde van den sluitdraad,
hetgeen boven eene niet vast sluitende klem te verkiezen is, en
laat door den helper het tot anker dienende stuk ijzer aan de
polen van den electro-magneet houden.
De electro-magneet ligt horizontaal op een onderstel, en zijne
polen mogen daarover uitsteken; het eene einde van den draad
des electro-magneets is door middel der klem met den eenen
sluitdraad van het element goed geleidend verbonden. Nog