Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
385
kelen, wikkelt vast en steeds in de zelfde rigting en houdt aau
het andere einde van het ijzer op, waar men wxder een stuk
koperdraad, omstreeks 2 palmen lang, vrij laat. Het is voor-
deelig zoo veel Avindingen als mogelijk is aan te brengen, bij de
opgegevene afmetingen 70 a lOÜ; doch geene winding mag de
andere aanraken, weshalve men wel doet, met den koperdraad
te gelijk een touw of koord, iets dunner dan deze, op de ijzer-
kern te winden, waardoor alle aanraking der udndingen onder-
ling verhoed wordt en men toch in de gelegenheid is om deze,
vooral op de regte einden van den hoef, zeer digt nevens elkaar
te leggen.
Naardien het magnetismus, door den electrischen stroom in
de ijzerkern opgewekt, met het aantal der windingen toeneemt,
welke bij het bezigen van onbesponnen draad niet zeer talrijk
kunnen uitvallen, wordt thans algemeen b e s p o n n e n of toch
zulk koperdraad genomen, dat met eene voor de electriciteit niet
geleidende stof overtrokken is. 33ii de
Fig ^is
geringe spanning der galvanische elec-
triciteit zijn zijde of wol gepaste nietge-
leiders; met eene dezer stoffen kan men
het draad door een passementwerker la-
ten overspinnen, of men laat het draad
in smalle strooken of banden van zijde
of katoen naaijen, 't geen meestal het
goedkoopst zal uitkomen. De kracht
der beschrevene ijzerkern wordt daar-
om veel grooter, wanneer men 8 a 10 ellen koperdraad 1)
1) De dikte van dit draad wordt geregeld naar de grootte van het
element, waarover men beschikken kan. Is dit van de kleine soort, die
vroeger werd beschreven, dan is een streep middellijn genoeg; is
het de grootere soort van Bunsen- of Grove- element met ronden pot,
dan mag dc dikte ten minste 1,5 streep bedragen, en is het de beste
soort van Grove met platten pot, dan is eene dikte van 2 U 2V2
streep de voordeeligste. Ln.
25*