Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
376
houtsneden, geworden; bij de kopergravures bleef het altijd te
betreuren, dat de schoonheid der afdrukken zeer spoedig afnam,
eer het verlangde aantal afgedrukt was; de galvanoplastiek heeft
dit gebrek verholpen. Nadat er van de gegraveerde plaat, om
de voorkomende hardheden te verzachten, een klein getal af-
drukken genomen zijn, brengt men ze in een enkelvoudig gal-
vano-plastisch apparaat en laat er zich een vorm op afzetten,
die de hoogten van het origineel in laagten voorstelt; van de-
zen vorm worden, wederom langs galvanischen weg, verschei-
dene afdrukken gewonnen, die aan de oorspronkelijke plaat zoo
volkomen gelijk zijn, dat het naauw mogelijk schijnt, eene vol-
komener gelijkheid tusschen twee voorwerpen te vormen. Zelfs
van de lichtbeelden van Dag u er re laten zich galvano-
plastische afdi-ukken nemen, en de getrouwheid eener zoodanige
kopij is bewonderenswaardig; men meent een lichtbeeld op eene
koperen plaat te zien, en men wordt niet door den metaalglans
der verzilverde platen gehinderd, die het oog zoo onaangenaam
aandoet. Ook letters, tot het drukken zamengesteld, ver-
menigvuldigt men door den lettervorm met koorden zamen te
binden, aan de randen met was te bekleeden en in een galvano-
plastisch apparaat te brengen. Zeer bezwaarlijk is echter nog al-
tijd de galvano-plastische vervaardiging van geheele figu-
ren, die naauwelijks anders dan door de afzetting van afzon-
derlijke stukken en hunne zamenstelling gelukt. En zoo men
kort na het bekend worden der nieuwe uitvinding van gevoe-
len was, dat in de toekomst metalen vaten, kanonnen en monu-
menten niet meer gegoten, maar galvanoplastisch vervaardigd
zouden worden, zoo kwam men van deze verkeerde meening
terug, toen zich de zwarigheden openbaarden, die afzettingen
in alle vormen met zich brengen. Het koper zet zich daarin
slechts op die plaatsen van den vorm aan, die het digtst bij
de sluitdraden liggen, en naauwelijks, nadat men deze met was
bedekt heeft, aan andere punten. S o y e r te Parijs heeft de
galvano-plastische daarstelling van geheele figuren opgegeven;