Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
375
daarop vallen laat, reeds voor het bloote oog als eene aaneen-
heehting van kristallen vertoont, en die zoo broos is, dat het
hoogst bezwaarlijk is om de kopij zonder die te breken van het
origineel af te krijgen. Om dit te verhelpen doet men natuurlijk
het tegenovergestelde van hetgeen zoo even tegen een te sterken
stroom is aangegeven. Om het losmaken der kopij van het ori-
gineel te vergemakkelijken, heeft men aangeraden het laatste
een weinig vettig te maken aan de oppervlakte, waarop de
eerste zich aanzetten moet. Hoewel onschadelijk, als men ze met
voorzigtigheid aanwendt, is deze handelwijze toch niet volstrekt
noodig, als men de origineelen na het schoonmaken slechts niet
d a d e I ij k in de oplossing dompelt, maar ze eerst eenige uren
aan de lucht blootgesteld laat.
J a c o b i, de grondlegger der g a 1 v a n o - p 1 a s t i e k, de De gal-
kunst om van munten, koperen platen of geheele figuren door p^gt'-gij
den galvanischen stroom afdrukken in metaal te verkrijgen, werd
door het gebruik van een Daniëllsch zink-koperelement op zijne
beroemde uitvinding gebragt. Hij bemerkte in het jaar 1838
dat de kopercilinder van het dikwijls gebruikte element zich
langzamerhand met eene dikke laag koper bedekt had, en wilde
hem van deze korst weder bevrijden; de laag koper liet zich
als een zamenhangend geheel afligten, en merkwaardiger wijze
vond Jacobi daarin iedere oneffenheid, ja iedere vijlstreek van
den koperen cilinder op het naauwkeurigst afgebeeld. In 't eerst
waagde men het, muntstukken en medailles van waarde, die
men galvanoplastisch verveelvoudigen wilde, zeiven aan het ap-
paraat toe te vertrouwen; thans vervaardigt men meestal een
vorm door het gereinigde, met een rand van papier omgeven
muntstuk te bewasemen en met gesmolten was, waaronder
gips gemengd is, te overgieten. Door hem met zilverpoeder te
bestrooijen wordt de vorm voor den galvanischen stroom gelei-
dend gemaakt, aan het koper van het apparaat bevestigd en aan
den rand met klecfwas omringd. Van groot gewigt is het gal-
vanische vermenigvuldigen van koperen platen, ook van