Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
373
daarop zich een afdruk afzetten, welke de hooge plaatsen van
het origineel nu ook hoog afbeeldt. Om te zien met welke ge-
trouwheid en naauwkeurigheid de galvano-plastische af-
drukken, door den galvanischen stroom gevormd, uitvallen, kan
men op het af te beelden muntstuk met eene naald eenige
streken maken, die men in de kopij volkomen getrouw zal we-
dervinden. Onze toestel is, bijzonder voor kleinere galvano-plas-
tische bewerkingen, in veelvuldig gebruik; hij wordt het en-
kelvoudige galvano-plastische apparaat genoemd
en werkt langzaam, maar met groote zekerheid.
*Meer gemak en niet minder zekerheid geeft het gebruik van
een poreus potje. Naar de grootte der voorwerpen, die men daarin
denkt te plaatsen, schaft men zich zulk een potje aan ter hoogte
van 6 ä 12 duimen en van 4 a 5 duimen middellijn, en plaatst
dit in een bak van glas of aardewerk van de zelfde hoogte en
van 8 ä 10 duim diameter. Het gewone aardewerk verliest bij
het gebruik met zuren en zouten zeer spoedig zijn glazuur
en wordt dus onbruikbaar, maar het Keulsche is daartegen be-
stand en hiervan zijn gemakkelijk potten van voor ons doel
geschikte grootte en vorm te verkrijgen. In den poreuzen pot
plaatst men het zink, eene gegoten staaf of ook een cilinder-
vormig gebogen stuk plaatzink, van ongeveer gelijke hoogte als
deze en 2 ä 3 duimen middellijn, met het verdunde zwavelzmir.
Aan dien zinkcilinder wordt met behulp van een geleiddraad
eene rood- of geelkoperen plaat verbonden, rond en van de zelfde
middellijn als de grootste medaille, die men met zijn apparaat
denkt te zullen kopiëren. De voorwerpen, waarvan men een af-
druk wenscht, worden op de boven beschrevene wijze op die
plaat vastgemaakt, en de geheele vrijblijvende rand daarvan,
zoo wel als de achterzijde en de daaraan verbonden geleiddraad,
met het was en harsmengsel dik bedekt. Die draad is zoo ge-
bogen dat de plaat, met het voorwerp naar den pot en dus naar
het zink toegekeerd, vertikaal komt te hangen in de op-
lossing van kopervitriool, waarmede men de ruimte buiten den