Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kg. 211.
372
het \Tije einde van het koper, iets langer dan
de middellijn van den cilinder, eene horizontale
ligging bekomt, dan het koper loodregt opstijgt,
en van zijn boveneinde het zink neerhangt. Het
koper wordt met was of talk bestreken; alleen het
midden van het horizontale einde laat men vrij,
schraapt het blank en legt, nadat men het zink
in den cilinder heeft geschoven, hierop het
kleine zilveren muntstuk, waarvan men door den electrischen
stroom een afdruk wil doen ontstaan. Het moet blank zijn en
aan den rand met talk 1) overtrokken worden. Nu vult men den
cilinder gedeeltelijk met verdund zwavelzuur (één maatdeel zwa-
velzuur op 20 a 30 deelen water), maar het bierglas even zoo
hoog met kopervitriooloplossing (proef 212), in welke zich nog
eenig niet opgelost kopervitriool bevindt. De galvanische stroom
ontleedt het kopervitriool en er zet zich
metalliek koper op het bovenvlak van
het muntstuk aan. Na 4 tot 8 dagen,
gedurende welke men aan het zwavel-
zuur, wanneer er zich geene blazen
meer in ontwikkelen, eenige droppels
sterk zwavelzuur toevoegt, heeft de zich
afzettende laag koper genoegzame dik-
te verkregen en laat zich van het munt-
stuk als een zamenhangend geheel met
een mes afligten. Zij vormt een inge-
drukten afdruk van de hooge gedeelten van het origineel; om
eene kopij te vervaardigen, die volkomen op het origineel ge-
lijkt, legt men den eersten afdruk op de strook koper en laat
Fig. 212.
1) Een mengsel van ongeveer gelijke deelen hars en gele was, dat
men warm met een penseel over de te isoleren plaatsen heenstrijkt,
doet, wegens de grootere hardheid daarvan in de koude, beteredienst
dan enkel was of talk. Ln.