Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
371
Fig. 209.
Fig. 210.
213. De galvano-plastiek. Degalva-
Proef. Om den ondersten rand van een kort lampenglas,
of liever gasglas, legge men, nadat men het boven de spiritus-
lamp langzaam verwarmd heeft, eene gelijkmatig dikke laag ze-
gellak en binde over de onderste opening eene be-
vochtigde blaas of bevochtigd perkament,
zoo als het tot het overtrekken van trommen
gebruikt wordt, of digt geweven zeildoek. Het
vastbinden geschiedt met eene darmsnaar of met
bindgaren, dat men met was of pek bestreken heeft.
De cilinder moet, zoo als figuur 212 toont, in een
niet te laag bierglas gehangen worden. Te dien einde draait
men twee stukken ijzer- of liever ko-
perdraad op zoodanige wjze ineen dat
zij, zoo als in figuur 210 , in het mid-
den een ring vormen, die zich vast-
sluitend over den cilinder laat schui-
ven, en er aan de zijden vier hand-
vatsels ontstaan, met welke hij op den rand van het bierglas
ligt. Met het er over heen geschoven ijzerdi-aad hange men den
cilinder voorloopig zoo in het glas, dat er tusschen het per-
kament en den bodem van het bierglas eene drie vingers bree-
de ruimte overblijft. Boven de plaats, die daarbij het ijzerdraad
inneemt, legt men, opdat de cilinder er niet dieper inzakke, er
eene tweede laag lak omheen; doch het is reeds voldoende, wan-
neer men digt boven den ring van ijzerdraad op verschillende
plaatsen eenige droppels lak op den verwarmden cilinder laat
vallen. In plaats van den met perkament gesloten cilinder kan
men ook een poreuzen pot gebruiken.
Daarenboven late men eene strook sterk zinkblik, anderhalven
vinger breed en 12 duim lang, en eene tweemaal zoo lange
strook dun koperblik, die slechts de breedte van een vinger be-
hoeft te hebben, met hare einden aan elkander solderen. De
zoo verkregene metaalreep wordt naar lig. 211 zoo gebogen dat