Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
370
plaat meer merkbaar is. Na eenen tijd, die al naar de grootte
der plaatjes, de sterkte van het element of van de batterij en
de hoeveelheid der oplossing van eenige uren tot twee a drie
dagen kan verschillen, ziet men goud of zilver op het platina-
reepje neerslaan, en dit is een teeken dat de oplossing gereed
is tot het gebruik. Zij kan in een stopfleschje gedurende een
onbepaalden tijd bewaard blijven; de oplossing van enkel cy-
aankalium evenwel moet frisch bereid zijn, daar deze met den
tijd verandert en bederft. Het zal hier niet overbodig zijn te
doen opmerken dat het eyaankalium en alles wat daarmede be-
reid werd zeer vergiftig is.
De te vergulden voorwerpen, b. v. een zilveren lepel, moeten
vooraf op het zorgvuldigst gereinigd worden, hetgeen met ko-
kende loog en verdund zwavelzuur geschiedt. Nadat men nu
aan den positiven sluitdraad het vroeger bij de bereiding
slechts half verbruikte reepje plaatgoud heeft verbonden en in
de goudoplossing gebragt, wordt ook het te overtrekken voor-
werp , dat op eene plaats met platinadraad omwdkkfeld is, in
de vloeistof gedompeld en door het platinadraad met den n e-
gativen, van het zink komenden sluitdraad van het ele-
ment verbonden. De lepel wordt weldra met eene dunne goud-
laag overtrokken, die des te sterker wordt, hoe langer men hem
in de door de eleetrieiteit doorstroomde vloeistof laat, vooral
wanneer men zorg draagt, hem van tijd tot tijd eens daaruit
te nemen en met een borsteltje, een hard tandenborsteltje b. v.,
schoon te maken en hem dan weder in de vloeistof te plaatsen. Het
goudgehalte der vloeistof blijft onveranderd; zoo veel goud zij
verliest, even zoo veel lost zij van de strook goud op. Bij eene
zorgvuldige behandeling evenaart de galvanische vergulding in
schoonheid de vuurvergulding, welke door het bezigen en ver-
dampen van kwik voor de gezondheid der arbeiders zeer scha-
delijk is. Geheel de zelfde handelwijze wendt men aan bij het
verzilveren en eene gelijksoortige bij het verkoperen, verzinken
en platineren van metalen voorwerpen.