Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
367
Fig. 208. ze totdat zij overal eene
frisch metallieke oppervlak-
te vertoonen. Met de eene
hand drukt men het boven-
einde van den koper-
draad aan den positi-
ven van de kool komenden
sluitdraad der galvanische
keten en dompelt hem in
de kopervitriool-oplossing. Met de andere hand drukt men
het loodreepje, dat verkoperd moet worden, tegen den
negativen, van het zink komenden sluitdraad en dompelt
dit insgelijks in de vloeistof. De galvanische stroom gaat door
de oplossing van het kopervitriool of zwavelzuur koperoxyde,
ontleedt dit, en reeds na eenige minuten zal men het roode ko-
perovertreksel waarnemen, dat zich op het lood gezet heeft.
*De voornaamste moeijelijkheid om het zelfde, wat wij zoo Vergul-
even met koper deden, ook met goud en zilver te doen, om ygrzilve-
andere metalen met eene goed daarop hechtende gl»pzende laag ren.
goud of zilver te bedekken, om deze te vergulden of te verzilve-
ren , is gelegen in het vervaardigen der daartoe dienende goud-
of zilver-oplossingen. Deze kunnen namelijk niet maar eenvoudig
uit eene oplossing van goud in zoogenaamd koningswater, of
van zilver in salpeterzuur, bestaan, maar moeten op eene an-
dere wijze bereid worden. Heeft men een scheikundige, een be-
kwaam apotheker in zijne nabijheid, dan spaart men zich veel
moeite door de bereiding dier oplossingen aan dezen op te dra-
gen. Hij losse daartoe 1 wigtje c h 1 o o r g o u d op in eene op-
i!l lossing van 10 wigtjes cyaankali um in 200 wigtjes — 2
T) maatjes •— gedestilleerd water voor de goudoplossing,
4 en 2 wigtjes zilver cyanuur in 10 wigtjes cyaankalium
ij met 250 wigtjes water voor de zilveroplossing. Is hem deze
,4 laatste bereiding wat omslagtig, dan kan hij ook zilveroxyde door
4 koking oplossen in eene koud geconcentreerde oplossing van het
; CR. ?f\T. 21