Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
365
verder door het stuk zilver en den anderen sluitdraad naar het
zink. Waar hij door het jod-kalium gaat, vertoonen zich bmine
punten of, wanneer men het platinadraad over het papier be-
weegt , bruine strepen van jodium, eene grondstof, die door
den galvanischen stroom uit zijne verbinding is losgemaakt.
Fig. 207.
211. Ontleding van het water en van de alkaliën.Qj^jjg^j^g
De ontleding van het water in de beide luchtvormige ligchamen, van water,
waaruit het bestaat, was eene der eerste scheikundige werkingen
van den galvanischen stroom, die men leerde kennen. Om een
toestel tot ontleding van water te vervaardigen,
neemt men een glazen trechter, waarvan het onderste einde op
eene geschikte hoogte is afgesneden (of ook het boveneinde van
eene half doorgesneden naauwmonds stopflesch, dat men omge-
keerd, met den hals naar onderen, bezigt), sluit hem van onde-
ren met eene kurk, door welke naast elkander twee platinadra-
den of beter nog twee reepen platina,
omstreeks 5 duimen lang en 1
duim breed, geschoven zijn, die naar
boven in den trechter uitsteken.
Aan hunne andere einden worden
de sluitdi-aden eener ten minste uit
drie elementen zamengestelde
b a 11 e r ij geschroefd. De trechter en
een deel der draden kunnen in een
onderstel van hout gezet zijn. Bij
het gebruik wordt nu de trechter gi'ootendeels met water ge-
vidd. De van het koper of de kool komende positive stroom gaat
dan door den platinadraad ter linker zijde der teekening in het wa-
ter, dat de galvanische electriciteit slecht geleidt en juist daarom
meer dan één element noodig maakt, door het water heen naar
den andereu platinadraad en naar een zinkcilinder der batterij.
Daarbij stijgen aan de punten der platinadraden voortdurend
luchtblazen op. Om ze op te vangen, vult men twee reageerbui-