Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
364
dit zout, die men door middel van een houtje of eene penne-
schacht op het zilvergeld kan brengen, houdt men een van on-
deren spits toeloopend en blank geschraapt stukje zinkplaat,
zoodat het het zilver aanraakt. Door de aanraking der beide me-
talen en der vloeistof ontstaat een galvanische stroom; deze
gaat door de vloeistof, ontleedt ze en bewerkt dat het in haar
bevatte koper zich op het zilver aanzet. Heeft men de aan-
raking van het zink met het zilver en de vloeistof lang genoeg
voortgezet, dan bemerkt men op de plaats der aanraking een
kleinen donkeren kring van koper, om dezen plaatst zich een
helderder kring, dien weder een donkere en nog een heldere
omsluit; zij zijn helderder of donkerder naar gelang de zich
aanzettende laag koper dunner of dikker is.
^ , Ontleding van Jod-kalium.
Ontle-
dingvan Proef. Een gewigtig geneesmiddel is het jod-kalium, eeu
"'^ifum'^' ' naam reeds te kennen geeft, dat het een za-
mengesteld ligchaam is. Een half drachme jod-kalium wordt in
een glaasje gebragt en met water overgoten; het lost zich terstond
op. In deze oplossing van jod-kalium doopt men een
smal strookje ongelijmd wit
Fig. 206. drukpapier, legt het op een
stuk zilvergeld, dat daardoor
niet beschadigd wordt, en
schuift onder het muntstuk
den van het zink ko-
menden sluitdraad der gal-
vanische keten. Tegen den
anderen sluitdraad drukt
men een stukje platinadraad
of een zilveren muntstuk en raakt met het draad of den scherpen
rand van het stuk geld het met jod-kaliumoplossing rijkelijk ge-
drenkte papier aan. De galvanische (positive) stroom gaat van de
kool door het koperdraad en platinadraad naar het jod-kalium en
l ^^