Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
363
zeau en Foucault het electrisch licht ter vervanging van het
zonlicht bij beeldmikroskopen (334) aangewend. Bij hunne in-
rigting was evenwel eene aanhoudende zorg noodig om de steeds,
en ongelijk, wegbrandende koolspitsen weder op de regte plaats
te brengen. Een Engelschman, Staite, leerde het eerst dit re-
gelen door den stroom zeiven te doen verrigten, of de electri-
sche lamp zelfregelend te maken. Zijne inrigting werd later nog
veel vereenvoudigd en verbeterd en is zoo tegenwoordig algemeen
in gebruik. Met 30 (xrove- of 40 Bunsen-elementen kan men
een licht verkrijgen dat voor genoegzaam alle doeleinden het zon-
licht vervangen kan.
SCHEIKUNDIGE WERKINGEN VAN DEN GALVANI-
SCHEN STROOM.
209. Ontleding van spaansch groen. Ontle-
Proef. Men neemt een klein afgesleten stuk zilver-dingvan
geld en maakt het met behulp eener vijl en door ivTijven op ^^^^
een plankje aan de eene zijde volkomen glad en blank. Midden
op het muntstuk brengt men eenige druppels oplossing van
spaansch g r o e n, die men of zelf
Fig. 205. bereidt door een stuk kopergeld van
tijd tot tijd met azijn te besprenkelen
en het zoo ontstane koperzout (azijn-
zuur koperoxyde) door een paar drop-
pels azijn op te lossen, of die men
maakt door een weinig spaansch groen,
dat men voor een paar centen koopt,
in een glaasje met azijn te begieten en eenige uren te laten
staan. Het spaansch groen is een uit onderscheidene zelfstandig
heden, uit azijn, zuurstof en koper zamengesteld ligchaam, en
wordt daarom azijnzuur koperoxyde genaamd; het is zeer
vergiftig. Midden in de kleine hoeveelheid der oplossing van