Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
361
ze geleidend verbindt; nadat de buis met kruid gevuld is, wordt
zij met kurken gesloten, uit eene van welke de 3 ä 4 el lange
draden uitsteken. Het in de rotsen geboorde gat wordt half met
kruid gevuld, dan de patroon en daarna het tweede gedeelte der
kniidlading, een prop van werk en eindelijk zand er in gebragt.
De einden der patroondraden worden door twee, elk 80 a 100
el lange koperdraden met de galvanische batterij verbonden; de
persoon, die de verbinding der draden met de sluitdraden der
batterij en het op het zelfde oogenblik plaats hebbende springen
te bezorgen heeft, moet meestal nog verder van de mijn verwij-
derd zijn en de verbinding der draden door eene koord kunnen
te weeg brengen.
In januarij van het jaar 1843 was eens bij de Round-Down-
klip, niet ver van Dover, eene talrijke menigte menschen ver-
zameld, om den uitslag van eene der meest grootsche springin-
gen bij te wonen, waartoe de voorbereidende werkzaamheden,
het aanleggen der schachten, jaren gevorderd hadden. Door eene
reusachtige batterij werden 185 centenaars kruid op eens in brand
gestoken; bijna zonder eenig geluid werd de verbazende klip in zee
geslingerd en eene groote vlakte ruim 6 el hoog met de puin-
hoopen van kalkrotsen bedekt. — Toen in het jaar 1848 de ha-
ven van Kiel in staat van verdediging gebragt moest worden,
liet men groote zakken van gutta percha vervaardigen, waar-
van ieder meer dan duizend pond kruid bevatte. Nadat zij ge-
vuld, van patronen en geleidingsdraden voorzien en gesloten
waren, liet men ze op verschillende plaatsen van het diepe wa-
ter zinken. De draden voerden tot in de nabijheid eener groote
galvanische batterij, en door verbinding met hare sluitdraden
kon iedere mijn dadelijk in brand gestoken worden, zoodra een
vijandelijk schip in haar bereik kwam.
*0p onze kusten is het ontsteken van buskruid onder water,
door den galvanischen stroom, in de laatste jaren herhaalde
malen en met het beste gevolg aangewend om de wrakken, die
men door duikers (§ 103) bezig was te ontladen, uit elkander te