Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
360
Fig. 204.
sluitdraad gewikkeld, en de andere
sluitdraad met de hand zoo op het ge-
spannen gehouden platinadraad ge-
drukt , dat een stukje daarvan, van
2- tot 8 streep lengte, de geleidende
verbinding tusschen de beide sluitdra-
den idtmaakt. Tenvijl de galvanische
stroom zich door het platinadraad heen-
dringt, dat, omdat het zoo dun is,
de beweging der electriciteit bemoeijelijkt, wordt de korte draad
rood gloeijend. Doorheen en weêr schuiven van den sluit-
draad vindt men weldra de lengte van den draad, bij welke do(5r
het element zijn gloeijen ligt voortgebragt wordt; men kan heiü,
daar de gloeijende plaats tusschen de beide sluitdraden ligt,
met de hand houden zonder die te bezeeren.
*Men herhale deze proef met dit onderscheid, dat de nii
gebezigde sluitdraden van het element niet 2 a 3 palmen, maar
even zoo vele ellen lang of langer zijn. Bij een element van gê-
noegzame kracht zal ook nu de gloeijing nog gelukken, maar
men zal het platinadraad nu merkelijk korter moeten nemen,
een beiNijs dat de stroom bij zijnen doorgang door langere ge-
leiders in sterkte afneemt. Kiest men deze geleiders nog langer,
dan zal men spoedig den stroom zoodanig zien verzwakken,
dat zelfs het kortste en dunste platinadraadje, dat men vinden
kan, niet meer gloeijend, maar slechts warm wordt.
Toepas- Toepassingen. Dit gloeijen van metaaldraden door galva-
singen. nismus vindt bij het doen springen van mij n en en rot-
sen zijne toepassing en is ten gevolge der vele ongelukken,
waarover men eertijds te klagen had, in Engeland en in ons va-
derland zeer in gebruik gekomen. De daartoe vervaardigde pa-
tronen bestaan uit eene buis, die eenige duimen lang is, en in
welke twee elkander niet aanrakende koperdraden geschoven
zijn; middenin de buis bevindt zich een zeer fijn ijzer- of pla-
tinadraad , dat aan de einden der koperdraden gesoldeerd is en