Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
358
Het Da- c. De Daniëllsche keten. De zink-koper keten brengt
niëllsche ggj^ zwakkeren, maar des te aanhoudender stroom voort. In
element.
den poreuzen pot staat een koperen cilinder, geheel op de
zelfde wijze bewerkt als de eenigzins wijdere zinkcilinder; de
vloeistof in dien pot is eene oplossing van kopervitriool
in water.
Galva- 205. De zamengestelde constante keten. Om sterkere
nische werkingen te verkrijgen, verbindt men verscheidene constante ele-
batterij.
Fig. 202.
menten, bijv. ver-
scheidene Dani-
ëllsche, zoodanig
dat men den van
het zink komen-
den sluitdraad
van het eene
element aan den
van het koper
komenden sluit-
draad van het
naaste element
schroeft. Deze verbinding van verscheidene elementen heet eene
zamengestelde keten of eene galvanische batte-
rij. De sluitdraden vair den eersten koperen cilinder en van den
laatsten zinkcilinder zijn dan de sluitdraden der batterij. Zij wordt
gebezigd om de spanning der tegengestelde electriciteiten
te verhoogen en deze daardoor in staat te stellen door minder
goed geleidende ligchamen, zoo als door zeer lange metaaldra-
den of slecht geleidende vloeistoffen, te stroomen. Komt het
daarentegen er op aan, om door een zeer goeden geleider, b. v.
door een korten metaaldraad, een zeer krachtigen stroom te lei-
den, en heeft men daartoe meer dan een element ter zijner
beschikking, dan is het voordeeliger, deze als tot één element
van zoo veel grootere oppervlakte, dat is alle zinkpolen en alle
koper-, kool- of platinapolen aan elkaar te verbinden.