Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
357
ding der kool is vrij omslagtig. T^vee gemgtsdeelen coke en een
deel steenkolen worden tot poeder gestampt, gemengd en in een
vorm van ijzerblik aan de roodgloeihitte blootgesteld. Na het
bekoelen doopt men ze, om er de noodige digtheid aan te geven,
in siroop en gloeit ze in hessische of potlooden kroezen ten twee-
den male. Boven in een zoodanigen koolcUinder wordt dan eene
met platina overtrokkene koperen staaf bevestigd en aan deze
de sluitdraad geschroefd.
Om zelf een zink-kool element op eene goedkoopere wijze te Veryaar-
vervaardigen, neemt men gewone coke, zooals ze veelal tot eener
het stoken van kagchels gebruikt wordt, en stoot ze tot poeder. •'o-
, 1 . , , . , lenketen.
Dit poeder wordt m een schoteltje met gewoon salpeter-
zuur, zoo als iedere apotheek dat levert, bevochtigden in
den poreuzen pot gebragt. Een stuk coke van kleineren om-
vang dan de pot laat men in zijn geheel, omwikkelt het van
boven vast met blank geschuurd koperdraad, waarvan een eind
ter lengte van een voet als sluitdraad vrij dient te blijven, en
drukt het stuk coke voorzigtig in het coke-poeder van den poreuzen
pot. De zinkcilinder, die buiten de cel in verdund zwavelzuur
staat, behoeft niet geamalgameerd te zijn, maar moet na het
gebruik met zand of fijn gestampten baksteen geschuurd worden;
het coke-poeder wordt uitgeschud en gedroogd en bij eene la-
tere proef op nieuw met salpeterzuur bevochtigd 1). Met deze
keten kan men, wanneer de overige toebereidselen genomen
zijn, de proeven 206, 207, 210, 212, 214, 216, 218, 219
en 226 na elkander verrigten.
1) Wanneer men in de nabijheid eener gasfabriek woont, dan
doet men veel beter, met in plaats der geprepareerde kool — en
geheel op de zelfde wijze — die coke te bezigen, welke men aan
den wand der ijzeren retorten aangebakken vindt na de gasdestil-
latie. Een stuk daarvan, in den poreuzen pot ongeveer passende, doet
even goede dienst als de geprepareerde kool en is gemakkelijk ge-
noeg te verkrijgen om het laatst beschrevene in alle opzigten onvol-
doende gebruik van gewone coke overbodig te maken. Ln.