Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
356
het platina daarin geschoven en met lak vastgehecht. Dezen gebo-
gen vorm verkrijgt het metaal, omdat er dan meer platina in den
poreuzen pot plaats vindt en dit dus werkzamer is dan eene minder
breede, niet gebogene strook. Op de bovenzijde van het deksel
is de uitstekende strook van het platina-blik tusschen een gebo-
gen koperblik vastgeklonken, dat op het deksel geschroefd is. Aan
dit koperblik en aan het zink kunnen koperen sluitcb'aden gesol-
deerd worden; nog gemakkelijker is het, aan beiden koperen
klemschroeven te schroeven om de sluitdraden te kunnen inschui-
ven en door omdraaijing der schroeven te kunnen vastklemmen.
Ter grootte van een gewoon bierglas vervaardigd, kost een
Grove-element tien gulden; voor de volgende proeven is aan te
bevelen de kleinste vorm van het Grove-element, die voor on-
geveer 3 gulden verkrijgbaar is, of eene grootere soort van zink-
kool-element, dat 2 gulden kost 1). Eij het ingieten van het
salpeterzuur in den poreuzen pot moet men oppassen, dat er niet
door onvoorzigtigheid eenig salpeterzuur ook bij het zink komt;
na het gebruik moet men het platina slechts met water afspoe-
len, het zink afspoelen en afdroogen en den poreuzen pot in een
schotel leggen.
Bnnsen- ^^ Bunsensche element. Het zink-kool-element
sehe ele-
ment. komt in zijne werkzaamheid het Grovesche het naast bij; zijne
inrigting is voltomen de zelfde; alleen wordt het platina door een
massiven koolcilinder vervangen, die in den poreuzen pot,
insgelijks in geconcentreerd salpeterzuur, staat. De berei-
1) Ik heb de beschrijving, die Crüger van het Grove-element geeft,
hier onveranderd gelaten, omdat de door hem aanbevolen vorm eenig
gemak oplevert, wanneer men zulk een toestelletje zelf maken wil.
Deze is overigens slechts voor zeer kleine Grove-elementen raadzaam;
voor de eerst beschreven grootere soort moet men niet een rond,
maar een plat poreus potje bezigen. Voor ƒ 9 verkrijgt men zulk een
Grove-element van ruim 1 vierk. palm werkende platina-oppervlakte,
dat zeker een dubbel zoo sterken stroom levert als het door den
schrijver aangegevene. Ln.