Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
355
Fig. 201,
tweede vloeistof moet men naar gelang van den tweeden vasten
opwekker kiezen, die er in gedompeld zal worden. Er zijn voor-
namelijk drie soorten van constante elementen in gebruik.
1) dat van Grove of de zink-platina-keten;
2) dat van Bunsen ofdezink-kolen-keten, en
3) dat van Daniël of de z i n k - k o p e r - k e t e n.
(i. Het Grove-element. Het door Grove uitge- ^^.Q^g.
vonden element is het werkzaamste, maar ook, daar platina vijf element,
maal duurder is dan zilver, tevens het duurste 1). Grove had op
den bodem van een bierglas een
gewonen pijpekop vastgehecht,
beproefde de werking van ver-
scheidene metalen en vondde wer-
king van het platina in 't oog loo-
pend sterk. Buiten den poreuzen
pot staat de geamalgameerde
zinkcilinder in verdund zwavel-
zuur , binnen den pot platina
in geconcentreerd salpe-
ter z u u r. Daar men wegens den
hoogen prijs zeer dun platina-blik
kiest, vervaardigt men een hou-
ten deksel, dat op het potje past, snijdt door ]\9t midden daar-
van eene smalle langwei-pige opening eu schuift door deze eene
vooruitstekende strook van het platina-bÜk. Op de benedenzijde
van het deksel wordt eene groef van den vorm eener S gesneden,
1) In aanleg, maar niet in onderhoud en gebruik. Goed inge-
rigte Grove-elementcn, met platte potten, zijn in aanleg ongeveer
dubbel zoo duur als Bunsensche van gelijke werking, maar
kosten ook de helft aan zuurverbruik en zijn geheel vrij van het nadeel
dezer laatsten, dat na eenig gebruik de koolcilinder op nieuw gegloeid
of vernieuwd worden moet.Daniells-elementen zijn in aanleg, hoe
vreemd dit ook schijnen moge, drie maal duurder dan de Gro-
ve'sche.