Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
351
roepen, maar het koper raakt het zink door middel van
het koperdraad op de met I aangeduide plaats ook aan. Van
hier begeeft zich positive electriciteit naar het zink in de zelfde
rigting, welke de door de vloeistof opgewekte positive stroom
heeft, zoodat beiden zich tot een sterkeren vereenigen. Deze
toestel, in welken twee metalen met eene vloeistof in aanra-
king zijn, heet eene enkelvoudige galvanische keten
of een galvanisch element.
Een tweede vorm van zulk een element (fig. 198), verkrijgt
men door eene zinkplaat en eene koperplaat in een met verdimd stroom.
zwavelzuur gevuld glas te plaat-
sen , binnen hetwelk zij elkander
niet mogen aanraken, en aan de
boven de vloeistof uitstekende
einden der beide metalen koper-
draden te solderen. De draden,
welke de metalen van een galva-
nisch element met elkander in
geleidende verbinding brengen,
heeten s 1 u i t i n g s- of sluit-
draden. Door deze stroomt, wanneer zij elkander aanraken,
onafgebroken de positive electriciteit der vloeistof over het
koper naar het zink, en juist daarheen stroomt ook van de
plaats der aanraking I van beide metalen de door deze opgewekte
positive electriciteit; tegen haar in beweegt zich de negative
electriciteit, die door de beide opwekkingsbronnen ontstaan is.
Wanneer men van de rigting des galvanischen
strooms spreekt, dan wordt steeds de rigtingvan
den positiven stroom bedoeld, welke in de teekenin-
gen door de pijlen is aangeduid. De stroom eener galvanische
keten doorloopt den sluitdraad steeds in de rig-
ting naar het zink toe, hetzij hij van koper, platina of
kool komt. Bij de buitengewone snelheid der electriciteit (§ 183)
doorloopt hij dien draad ieder oogenblik ontelbare malen; doch
CR. NAT. 23