Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
350
Galva-
nisch
dement.
met de vloeistof in het zink opgewekt, veel
sterker is dan die door aanraking van dit met een ander
metaal. Het uit water of verdund zwavelzuur uitstekende einde
van het zink wordt door deze vloeistof veel sterker negatief dan
het door aanraking met een ander metaal positief electrisch wordt.
Daaruit heeft men de gemgtige gevolgtrekking afgeleid, dat de
onderlinge aanraking van eene vloeistof en een
vasten op wekker als de voornaamste bron der
galvanische electriciteit beschouwd moet wor-
den.
203. Galvaniseli element en galvanische stroom.
Legt men op eene zinkplaat een schijfje laken, dat men vooraf
in verdund zwavelzuur gedoopt heeft, dan wordt ten gevolge der
onderlinge aanraking het
Pig. 197. . , j, j
zink negatief en de
vloeistof positief electrisch.
Beide electriciteiten trachten
zich weder te vereenigen,
hetgeen echter op de plaats
der aanraking niet kan geschieden. Doch als men op de vochtige
schijf eene koperen plaat legt, die ze in vele punten aan-
raakt, dan neemt deze als geleider de positive electriciteit der
vochtige schijf aan, en buigt men een koperdraad zoo, dat
het met het eene einde de zinkplaat, met het andere de koperen
plaat aanraakt, dan heeft door het draad de hereeniging der
gescheidene electriciteiten plaats. De positive electriciteit der
vloeistof stroomt, zoo als men het noemt, over de koperen
plaat en het koperdraad naar de negative van het zink. Daar
echter het zink met de vochtige schijf bij voortduring in aanra-
king blijft, zoo worden daardoor op het zelfde oogenblik beiden
weder electrisch; de electriciteiten stroomen door het koperdraad
en vereenigen zich weder; maar terstond worden zij ep nieuw
gescheiden. In den toestel wordt nogtans niet enkel door het
zink, in aanraking met de vloeistof, electriciteit te voorschijn ge-