Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
349
raking van een vast en een vloeibaar ligchaam is zijne aandacht ren op-
. ^^ wekker,
ontgaan.
Tweede grondproef. Op een zeer gevoeligen electroskoop
wordt eene van boven zorgvuldig vlak geslepene zinkplaat Z
geschroefd; op deze legt men
Fig. 19G. / .... °
eene zoo veel mogelijk dunne,
insgelijks vlak geslepene plaat
van glas, die rondom over de
zinkplaat uitsteekt. Op de bo-
venste vlakte der glasplaat
wordt de te onderzoeken
vloeistof F, bijv. verdund
zwavelzuur, in eene dunne laag uitgebreid en eene cirkelvormig
gebogene strook zink, van twee isolerende handvatsels voorzien,
met de zinkplaat en aan haar ander einde met de vloeistof in
aanraking gebragt. T)e daardoor opgewekte electriciteit vau het
zink is nog gebonden (§ 173), Neemt men met de isolerende
handvatsels eerst de strook zink, dan de glazen plaat eu dus de
vloeistof weg, dan wijst de electroskoop aan, dat het zink door
aanraking met de vloeistof negatief electrisch
geworden is.
Tweede wet: Door de onderlinge aanraking
van een metaal en eene vloeistof wordt
electriciteit opgewekt.
De zelfde proef is met platen en strooken van andere metalen
en met kool verrigt, en heeft geleerd, dat onder allen zink door
aanraking met eene vloeistof het sterkst negatief elec-
trisch wordt, terwijl de vloeistof positive electriciteit aanneemt.
Om de sterkte der electriciteitsopwekking, door de aanraking pioof^.
van twee metalen, met die, door aanraking van een metaal en hron der
eene vloeistof voortgebragt, te vergelijken, wordt op den toestel pfgj^g
eene platina- of koperplaat in plaats der vloeistof electrici-
teit
gebragt en de proef voorts op de zelfde wijze ingerigt. De elec-
troskoop toont dan dat de electriciteit, door aanraking