Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
348
De elec-
trische
span-
nings-
reeks.
Eerste wet: Door de wederzijdsche aanraking van twee
metalen wordt electriciteit opgewekt.
De electrische kracht, die op de plaats der aanraking van de
beide metalen in werking treedt, scheidt de electriciteiten, welke
in den natuurlijken toestand der ligchamen verbonden zijn, in
positive en negative en drijft van de plaats der aanraking naar
het zink positive, naar het koper negative electri-
citeit. Hier blijven beide electriciteiten in een toestand van span-
ning, in een streven naar hereeniging, en de kracht, die beiden
scheidt, laat haar niet toe, over de plaats der aanraking terug
te keeren.De sterkte der electrische opwekking is bij onderschei-
dene metalen zeer verschillend; zoo wordt zink, in aanraking
met platina of met kolen (coke), die, even als de metalen, elec-
triciteit opwekt, veel sterker electrisch dan door aanraking met
koper. Voorts wordt een en het zelfde metaal door aanraking
met het eene metaal positief, met een ander negatief elec-
trisch, zoo als bij voorbeeld koper in aanraking met zink ne-
gative electriciteit verkrijgt, in aanraking met platina positief
electrisch wordt. De volgende, zoogenaamde electrische span-
ningsreeks is zoo ingerigt, dat ieder ligchaam in aanraking
met een der volgende positief, met een der voor-
gaande negatief electrisch wordt, en wel des te sterker, hoe
verder zij in de reeks van elkander afstaan: zink, lood, tin,
ijzer, koper, zilver, goud, platina, kool. Derhalve
wordt zink in aanraking met alle metalen positief electrisch en
het sterkste in aanraking met platina en kool.
Zink en koper, zink en platina, zink en kool zijn de meest ge-
wone zamenstellingen van vaste electromotoren (electrici-
teits-opwekkers).
Electri- 202. Opwekking van electriciteit door aanraking
citeit
door aan- metaal en eene vloeistof. Het ontstaan van elec-
rakmg triciteit door twee elkander aanrakende vaste ligchamen heeft
va.li C6I1
vloeiba- ^ 011 a bewezen, maar de opwekking van electriciteit door aan-