Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
347
201. Opwekking van eleetrieiteit door onderlinge Opwek-
aanraking van twee metalen. Tegen de leer van Galvani
kwam een jong natuuronderzoeker te Pa via, graaf Alexander citeiten
Volta, op, die deed opmerken, dat in dierlijke ligchamen zenu- ''"aLn^g""
wen en spieren altijd geleidend verbonden zijn, en dat zich daar- van twee
om in beiden geene tegengestelde electriciteiten kunnen ophoo-
pen; dat veeleer de eleetrieiteit, door welke de trekkingen bij de
proeven van Galvani voortgebragt werden, door de onder-
linge aanraking der beide metalen ontstond. Deze
waarheid werd door Galvani ijverig bestreden, maar door Volta
met de volgende proef bewezen.
Volta's grondproef. Twee ronde platen, de eene van Volta's
koper, de andere van zink, die ten minste 8 duim middellijn p^ef.
hebben, worden van isolerende glazen handvatsels voorzien en
Fig. 195. op eene schijf van spiegelglas met de grootste zorg-
viddigheid vlak geslepen; zij moeten blank en frisch
metalliek zijn. Men houdt de platen door middel der
isolerende handvatsels, zet ze op elkander en scheidt
ze weder. Daarop brengt men de koperen plaat in
aanraking met den knop van een zeer gevoeligen goudblad-elec-
troskoop. Deze handelwijze wordt verscheidene malen herhaald,
waardoor eindelijk de goudblaadjes sterk genoeg met E zullen
beladen worden om elkander af te stooten en de eleetrieiteit van
het koper aan te toonen. Onderzoekt men deze, dan zal zij zich
negatief vertoonen; het koper heeft ten gevolge der aanraking
negative eleetrieiteit verkregen. Het zink is positief
electrisch geworden; om zijne eleetrieiteit te bewijzen, be-
dient men zich van een electroskoop, wiens knop en stangetje van
zink gemaakt zijn en die zoogenaamd zilveren (zinken) blaadjes
in plaats van goudblaadjes heeft. Tot deze proef heeft men zeer
naauwkeurig bewerkte toestellen en veel zorgvuldigheid noo-
dig.
Uit de Voltasche grondproef volgt over het ontstaan der gal-
vanische eleetrieiteit als