Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
ilii
346
Het is de verdienste van Galvani, dat hij de gemaakte waar-
neming met bewonderenswaardige volharding verder heeft nage-
spoord. Eerst wilde hij onderzoeken, of de electriciteit der
lucht eveneens in staat was om de waargenomene trekkingen
voort te brengen. Met dit oogmerk bevestigde hij in de nabijheid
der zenuwdraden aan de pooten der kikvorschen een koper-
draad, dat de electriciteit der lucht moest opvangen, en hing
ze daaraan vooreerst tot nader gebndk aan het ij z e r e n tralie-
hek der terras van zijnen tuin. Nu begonnen terstond de hevigste
trekkingen, zoo dikwijls de spieren der kikvorschen het ijzeren
hek aanraakten. Nogtans vertoonde de lucht, toen Galvani haren
electrischen toestand onderzocht, geen spoor van electriciteit, en
in het koperdraad had zich ook geene electriciteit kunnen opza-
melen , omdat het door het ijzeren traliewerk met de aarde ge-
leidend verbonden was.
Leer van Galvani beschouwde het derhalve als uitgemaakt, dat er van
Galvani. buiten af geene electriciteit in de kikvorschen kwam, en dewijl
desniettegenstaande het electrische verschijnsel der trekkingen
plaats had, nam hij aan, dat d e e 1 ect ri ci teit ui t de kik-
vorschen zeiven afkomstig was en uit de zenuwen haren
weg over de geleidende metalen naar de spieren der dieren nam.
Hij zag, terwijl hij zenuwen en spieren met verschillende metalen
aanraakte en deze bij elkander bragt, ook bij andere dieren soort-
gelijke trekkingen ontstaan en verkondigde de destijds zeer be-
Avonderde stelling, dat alle levende schepselen, even
als leidsche flesschen, met electriciteit geladen
waren; dat de hersenen de bron waren der positive electrici-
teit , die zich van daar over de zenuwen verspreidde, en dat in
de spieren daarentegen de negative electriciteit haren zetel had;
werden door den wil van het schepsel zenuwen en spieren gelei-
dend verbonden, dan ontstond daardoor eene beweging der leden.
"Volgens dit denkbeeld zouden al onze bewegingen en ons geheele
leven door electriciteit bewerkt worden en alle menschen en die-
ren niets anders zijn dan wandelende leidsche flesschen.