Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
345
t
er ver boven uitsteekt, en door de onafgebrokene metaalge-
leiding wordt de inslaande bliksem terstond in den voehtigen
grond geleid, zonder aan het gebouw de minste schade te doen
of ergens eenige verwoestende werking te kunnen uitoefenen.
DE GALVANISCHE ELECTRICITEIT.
OPWEKKING DER GALVANISCHE ELECTRICITEIT.
200. Opwekking der galvanische electriciteit. In Ontdek-
het jaar 17 9 O had Aloysius G a 1 v a n i, geneesheer en hoog- Galvani"
leeraar in de geneeskunde te Bologna, aan zijne vrouw, die aan
een lastigen hoest leed, het gebruik eener kikvorschensoep voor-
geschreven. Een zijner bedienden was in de woonkamer van den
professor bezig, de kikvorschen toe te bereiden, en Galvani
zelf deed niet ver vau daar, in tegenwoordigheid van verschei-
dene toehoorders, proeven met eene electriseermachine. Daar
werd de stilte eensklaps door een uitroep van verbazing af-
gebroken ; de doode kikvorschen waren in de levendig-
ste trekkingen geraakt en vertoonden sporen van nieuw
leven. De aanwezigen beraadslaagden over de oorzaak van het
zeldzame verschijnsel, en Galvani's gemalin merkte op, dat de
trekkingen het hevigste werden, wanneer er uit de electriseer-
machine eene vonk getrokken werd. Daarom oordeelde men, dat
de trekkingen van de pooten der kikvorschen eene werking der
electriciteit waren, gelijk immers ook de ontlading eener leidsche
flesch trekkingen en schokken bewerkte.