Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
344
derstang is door eene schroef de afleider bevestigd; ook hij
is doorgaans van ijzer en 15 a 16 strepen dik; opdat hij niet
roeste, bestrijkt men hem met eene geleidende olieverf, met
zwartsel gemengd. Hij wwdt over het dak en langs het gebouw
nederwaarts gevoerd, eerst op eenigen afstand daarvan diep
in den vochtigen grond geleid en hier tot beveiliging tegen de
roest met coke of houtskolen omgeven. Van de spits der
stang tot aan het onderste einde van den afleider mag de gelei-
ding op geene plaats afgebroken zijn, en de bliksemafleider
moet van tijd tot tijd onderzocht worden, zoo hij veiligheid zal
schenken en geen gevaar aanbrengen. Buitendien moeten de groote
metaalmassa's aan de buitenzijde van het huis met den afleider
door metalen stangen verbonden worden. De ondervinding heeft
geleerd, dat een bliksemafleider nog voorwerpen
beveiligt, die van de opvangende stang dubbel
zoo ver verw ij derd zijn als zij boven de hoogste
deelen van het gebouw^ uitsteekt 1).
De werkzaamheid van een zorgvuldig ingerigten bliksemaflei-
der is eene dubbele. Zweeft over hem eene electrische wolk, dan
stroomt uit de spits der opvangende stang van de aarde af de
tegengestelde eleetrieiteit in groote hoeveelheid en met buiten-
gewone snelheid haar te gemoet en maakt daardoor een gedeelte
der dampkrings-electriciteit onwerkzaam. Door de werking
der spits vermindert de bliksemafleider de elec-
trische kracht der onweerswolk en vermindert aldus
het getal der inslaande onweders. Is echter de uit de spits stroo-
mende eleetrieiteit niet in staat, het inslaan des bliksems uit de
te schielijk naderende wolk te verhinderen, dan begint de tweede
werking des afleiders. De bliksem treft namelijk geen ander deel
van het gebouw, dan de stang, die een goede geleider is en
1) Voor eene uitvoeriger praktische handleiding tot het stellen van
een afleider op een gewoon gebouw, zie Album der Natuur 1852,
bl. 386. Ls.