Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
342
3Vg mijl aflegt, zoo zijn bliksem en donder op eene plaats ont-
staan , die op dien afstand van ons verwijderd is. Zoo groot zou
in dit geval de afstand van het onweder zijn. Daar bij
deze niet zeer naauwkeurige bepaling de tussehentijd tusschen
bliksem en donder in seconden opgegeven, en voor iedere se-
conde een afstand van 380 el gerekend moet worden, is men
wel gewoon het aantal der seconden naar de polsslagen te tellen
en voor 4 polsslagen 3 seconden of voor eiken polsslag 247 el
te rekenen. De langste tussehentijd tusschen bliksem en donder
bedraagt niet veel meer dan eene minuut.
Het Wanneer eene onweerswolk zeer digt bij den grond gekomen
rollen is, en de bliksem nu inslaat, dan wordt veelal de donder in
donder" de nabijheid als een eenvoudige donderslag zonder
daarop volgend rollen gehoord; alle luchtschommelingen treffen
dan het oor op het zelfde oogenblik. Wanneer daarentegen de
bliksem van de eene wolk op de andere overspringt en daarbij
een langen, verren weg doorloopt, dan hooren vfij den donder
rollen. Uit de geheele baan van den bhksem komt het eerst
tot den waarnemer het geluid van die plaats, die het digtst bij
hem is; eerst later en trapsgewijze komt het van de meer ver-
wijderde plaatsen; men verneemt daarom eenë reeks van don-
derslagen , die onafgebroken op elkander volgen en in bergach-
tige streken nog door de echo versterkt worden.
Voorzig- 198. Voorzigtigheids-maatregelen bij een onweder.
nfaatre- Daar de bliksem steeds de beste geleiders der electriciteit volgt,
^gelen doet men wel, zich gedurende een onweder van
onweder. g ° ®geleidende voorwerpen verwijderd te hou-
den, en zich vooral niet in de nabijheid van groote metaalmas-
sa's te plaatsen. Daarom zijn metalen lichtkroonen, koperen schei-
draden, ijzeren kagchels, groote spiegels, wier lijst met metaal is be-
dekt, en dakgoten te vermijden; ook het roet en de rook in de schoor-
steenen behooren tot de goede geleiders, waarom het raadzaam is,
gedurende een onweder in een alleenstaand gebouw het vuur op den