Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
339
voorafgegaan, die bij invallende windstilte voor ons gevoel onwcèrs-
drukkend wordt; wij bestempelen deze dmkken^e hitte bij
onbewogen lucht met den naam van „zoelheid." Op de eene
of andere plaats van den dampkring vormt zich dan eene lage,
d i g t e wolk, die snel aan haren bovensten rand toeneemt en
zich in gewelfden vorm uitbreidt. Spoedig daarna verdigten zich
ook in de aangi-enzende luchtgewesten de daarin aanwezige wa-
terdampen , en binnen kort is de te voren volkomen heldere hemel
met een aantal kleine op v e 1 er 1 ei w ij ze verdeelde wol-
ken bedekt, die elkander nu eens naderen, dan weder vlieden.
Hare beweging wordt levendiger, zij slingeren elkander electri-
sche vuurstralen toe en v e r e e n i g e n zich tot eene groote ,
duistere onweerswolk. Een hevige storm breekt los en drijft stof
en bladeren al dwarrelend omhoog; hij is de laatste voorbode
van het opkomend onweder..
196. De bliksem en zijne werkingen. De bliksem is De
eene groote electrische vonk en vertoont zich, in de
nabijheid gezien, als een oogverblindende zigzagvormige vuur-
straal. De meeste bliksemstralen springen van de eene wolk naar
de andere over. Veel geringer is het getal der bliksemstralen,
die inslaan, dat wil zeggen, hunnen weg tot de oppervlak-
te der aarde nemen. Zoodra eene positief electrische wolk naar de
oppervlakte der aarde gedaald is, hoopt zich de tegengestelde electri-
citeit, volgens de wet der verdeeling, in de voorwerpen op, die het
digtst bij de wolk gelegen zijn. Beide electriciteiten tracliten zich
te vereenigen, zij verdigten zich dus al meer en meer in de het naast
bij elkaar gelegen gedeelten der wolk en van de aardsche voor-
werpen, totdat zij daardoor kracht genoeg verkregen hebben
om zich door de daartusschen gelegen lucht met geweld eenen
weg te banen, en nu verschijnt de geweldige vonk van den in-
slaanden bliksem 1). jUs doel zoekt de bliksem den vochti-
1) Bij die vereeniging keeren die voorwerpen en het daaronder