Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
337
wolken voorbij dreven, vertoonde zich een tijd lang geen elec-
trisch verschijnsel. Nu merkte Franklin, toen eene onweerswolk
nog meer genaderd was, dat eenige losse vezels van het touw,
elkander afstootende, zich oprigtten en in de hoogte gingen staan.
Hierdoor aangemoedigd, hield hij een vinger bij den sleutel
en verkreeg electrische vonken, die nog sterker werden, toen
neervallende regendroppelen het touw vochtig gemaakt en dit
tot een beteren geleider gemaakt hadden. Kort daarop plaatste
Franklin eene loodregte ijzeren stang geïsoleerd op zijn woon-
huis te Philadelphia en nam daaraan, zoo dikwijls er een onweer
opkwam, electrische verschijnselen waar, waardoor zijn vermoe-
den volkomen bevestigd werd.
In augustus van het volgende jaar, 1753 , vond een duitsch Dood vaa
natuuronderzoeker, Eichmann te Petersburg, bij het waar-
nemen der luchtelectriciteit zijnen dood. Aan eene ijzeren stang,
die in loodregten stand gaisoleerd door het dak van zijn huis
ging, had hij van onderen een electrometer bevestigd en wilde
dezen, toen zich een onweder vormde, gemeenschappelijk met
den schilder Sokolow waarnemen. Juist naderde hij den electro-
meter en verklaarde dat, naar de geringe afstooting van den
electrometer te oordeelen, het onAyeder nog verwijderd moest
zijn, toen een witachtig blaauwe vuurbol uit de metalen stang
op het voorhoofd van Eichmann oversprong en hem ter aarde
wierp. Ook de schilder stortte neder, maar kwam terstond weder
tot bewustheid. Daarentegen bleven alle middelen, die men aan-
wendde om Eichmann weder in 't leven te roepen, zonder ge-
volg.
De Franschman de E o m a s herhaalde Franklins proef met Pe
den vlieger verscheidene malen; doch opdat de koord beter zou Komas.
geleiden, doorvlocht hij ze met dun metaaldraad, en hield ze,
opdat hij zelf van haar geïsoleerd en aan het gevaar niet bloot-
gesteld zou zijn, aan eene zijden koord. Bij het naderen van een
onweer vlogen er vuurstralen van wel 3 el lengte uit het me-
taaldraad , met een knal gepaard, die een pistoolschot evenaarde,
22*