Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
334
makers leveren de kleinste electriseermachines voor den prijs van
9 a 11 gulden 1).
*Ook zelfs bij eene warme kagchel is dikwijls het droogen
van eene geheele electriseermachine moeijelijk, en op eenen tijd,
dat men geene kagchel stookt, zit men natuurlijk geheel verle-
gen. In ons vochtig land toch moet eene electriseermachine,
en moeten alle electrische toestellen niet alleen door
warmte gedroogd, maar door en door warm zijn, om niet
dadelijk weêr vochtig aan te slaan in een vertrek, waarin zich
meer dan twee of drie personen bevinden. Daarom plaatse men
liefst, een uur ongeveer voor het gebruik, de machine met
de toestellen, die drooging behoeven, op de tafel, welke tot de
proeven dient, met eene test of komfoor, waarin, naar de
grootte der machine en het aantal der toestellen, één of twee
goed aangeglommen turfkolen, op eenen afstand van omstreeks
2 palm van de schijf. Daar omheen plaatse men zijne toestel-
len, met inachtneming van het beginsel, dat het vuur zoo
laag mogelijk, en wat het warmst moet worden het hoogst moet
1) De duitsche instrumentmakers namelijk. Het is mij althans
niet bekend, dat in ons vaderland zulke werktuigen tegen dien zeer
lagen prijs vervaardigd worden. Zij moeten dan ook zeker wel zeer
klein of zeer slordig vervaardigd zijn. De kleinste electriseermachines
van Winter te Weenen, met een schijfje van 1,5 palm, kosten
aldaar ongeveer / 12,00. Men begrijpt, dat het bij zulke kleinheid
niet anders dan kinderspeelgoed kan zijn.
Gelukkiglijk kan men bij ons, wanneer men zijnen tijd afwacht,
langs eenen anderen weg, voor dikwijls zeer geringen prijs aan eene
goede electriseermachine komen. Er is namelijk een tijd geweest, dat
het in ons land tot de mode behoorde om zich, door het bezit van
eenige natuurkundige werktuigen, den schijn te geven alsof men
van de natuurkunde wonder veel wist. De zoogenaamde liefhebbers
uit dien tijd hebben druk met luchtpompen en nog meer met elec-
triseermachines gespeeld. Van daar dat men op publieke verkoopingen
dikwijls voor buitengewoon lagen prijs eene goede electriseermachine
of eene bruikbare luchtpomp bekomen kan. Ln.