Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
331
a. Het gewrevene ligchaam is thans meestal eene Hetge-
1 , . 1 . , , . wrevene
ronde schijfvan sterk spiegelglas, die men in eene ligchaam.
spiegelfabriek bestelt, of die men zich, hoewel niet zoo doel-
matig, toch goedkooper door een glazenmaker van een ouden,
spiegel kan laten snijden. Zij kan eene middellijn van drie tot
vijftien palmen hebben en moet in het midden doorboord zijn.
Door dit gat wordt eene ijzeren as gestoken, die bij kleine
schijven drie palmen lang, en in 't midden van een schroef-
gang voorzien is. Hier wordt namelijk aan beide zijden eene
kleine schijf van hout of metaal tegen de glasschijf geschroefd,
nadat tusschen deze en ieder houtschijfje een rond stukje leder
gelegd is; het ge^vrevene ligchaam is op zoodanige wijze aan eene
as bevestigd. Het onderstel of de zoogenaamde stoel der ma-
chine bestaat slechts uit eene plank, waarop twee houten of
glazen steunsels regtstandig bevestigd zijn; zij zijn van boven
Fig. 193.
doorboord, en de as wordt horizontaal zoodanig door de openin-
gen gestoken, dat zij en met haar de schijf omgedraaid kauwor-
den. Te dien einde wordt aan het eene einde der as eene kruk