Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
330
aan het dalen der vloeistof daarin leert men weldra afmeten,
hoeveel waterstof er in de pistool moet stroomen, opdat zij zich
met de zuurstof der lucht tot knalgas vermenge, en men heeft
daarbij het voordeel, onderscheidene malen achter elkander de
proef te kunnen nemen, vooral wanneer de pistool slechts 6 a
8 duim lang is (§ 238).
Physiolo- 190. D. Physiologisclie werkingen der wrijvings-
werkfn^gen 6l6Ctriciteit. De werkingen, welke de wrijvingselectriciteit op
levende wezens, inzonderheid op het menschelijke ligchaam uit-
oefent , bestaan, gelijk bij iedere electrische vonk en nog sterker
bij den electrischen schok gebleken is, in eene prikkeling
der zenuwen en spieren. Daarom hebben de geneeshee-
ren de electriciteit bij zulke ziekten menigmaal met gunstig gevolg
aangewend, die uit eene te geringe werkzaamheid van het zenuw-
en vaatstelsel voortkomen. Zulke electrische behandelingen wor-
den dikwijls maanden lang voortgezet; het te genezen ligchaams-
deel werd vooraf met een wollen lap gewreven, en men liet er of
een groot aantal kleine vonken op overspringen, of men verbond
door een metaaldraad eene plaats van het zieke ligchaamsdeel
met het buitenbekleedsel, en bragt aan eene andere den knop
eener leidsche flesch, zoodat het lijdende deel des ligchaams
aan den schok was blootgesteld. Maar beide geneeswijzen zijn
door de galvanische toestellen verdrongen geworden en nu wei-
nig meer in gebruik (§ 225).
Dc elec- 191, De electriseermachine. Om de opgegevene werkingen
triseei"— ••
machine electriciteit in nog sterkeren graad te voorschijn te brengen,
wordt het gemakkelijkst eene electriseermachine gebezigd. Duit-
sche natuuronderzoekers, Hausen en Winkler te Leipzig,
hebben de eerste electriseermachine vervaardigd. Iedere electri-
seermachine bestaat, behalve het noodige onderstel, uit drie
hoofddeelen, het gewrevene ligchaam, de wrijftoe-
s t e 1 en den conductor of hoofdgeleider.