Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
329
een weinig lak en schuive de kurk met zijn draad er zoo ver in,
dat zijn onderste, afgerond einde slechts weinig van den tegen-
overliggenden wand der wijde pijp afstaat, en eene vonk van
het ijzerdraad tot haren binnenkant ligt kan overspringen. Of
dit het geval is, daarvan overtuigt men zich door de pijp met
de eene hand te houden, er in te zien en gelijktijdig het geë-
lectriseerd electrophoordeksel bij den knop van het ijzerdraad
te houden. Is de afstand tusschen het ijzerdraad en den bene-
denwand te groot, dan verwarmt men het draad een weinig-
en schuift het zoo ver naar beneden, tot in het inwendige der
pijp de vonken zich duidelijk vertoonen. Daarop overtrekt men
de kurk en het naauwe pijpje met lak, zoodat slechts de knop
vrij blijft en zoekt eene passende kurk, die op de wijde pijp
goed past. De alzoo vervaardigde electrische pistool wordt met
een mengsel van waterstof en dampkringslucht geladen. Wil men
ze van tijd tot tijd slechts eens afschieten, dan schudt men in
eene medicijnflesch ijzeren spijkers of stukjes zink en giet daarop
eerst water, zoodat het metaal daardoor bedekt wordt, en dan
een weinig zwavelzuur, en na eenig schudden nog een wei-
nig ; het gas zal zich dan in blazen ontwikkelen. Zoodra dit plaats
heeft met genoegzame snelheid, houdt men de opening der pis-
tool boven den hals der flesch en sluit de eerste na eenige
oogenblikken met de kurk. Het afschieten verrigt men door de
pistool in de hand te houden en uit het genaderde electrophoor-
deksel eene vonk op den knop van het ijzerdraad te laten over-
springen. De vonk springt van het ijzerdraad naar den binnen-
wand der pistool, ontsteekt door hare warmte het knalgas en
verandert het in eene groote hoeveelheid waterdamp, die, zich
uitbreidende, met een knal de kurk voortslingert. Dikwijls moet
men na het laden der pistool een weinig wachten, totdat de gas-
sen zich daarin behoorlijk mengen. Zekerder is het, tot het la-
den eene platina-vuurmachine te gebruiken; men draait daaraan
het kokertje met het platinazwam ter zijde en houdt den mond
der pistool voor de uitstroomingsopening van het waterstofgas;