Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
356
door de randen op te ligten en zamen te binden met een draadje
tot een zakje vormt. Heeft de lakplaat hare gladde oppervlakte
verloren, dan moet men ze hersmelten door het blik weder bo-
ven de lamp te verwarmen.
WERKINGEN DER WRIJVINGSELECTRICITEIT.
187. A. Mechanische werkingen. De voornaamste me-
chanische werkingen der door wrijven voortgebragte eleetrieiteit
zijn bewegingen, zoo als de aantrekking en afstooting van
ligte ligchamen of de draaijende beweging der electrische sikkel,
en doorboringen. Wanneer de beide electriciteiten door een niet
te dikken nietgeleider in hare vereeniging verhinderd worden,
dan banen zij zich eenen weg daar doorheen.
Doorbo- Proef Men neme een blaadje schrijfpapier, dat glad en niet
ring van beschreven is, ten einde de doorboorde plaats des te ligter te
papier, vinden, en houde het aan de buitenste bekleeding eener
leidsche flesch. Legt men nu den eenen
190- ring van den ontlader midden op het
papier en nadert men met den ande-
ren ring den knop der flesch, dan
verschijnt de ontladingsvonk, alsof
de geleiding in 't geheel niet door
het papier afgebroken was. In het papier vindt men eene fijne
opening, die n a a r b e i d e z ij d e n uitpuilende randen
heeft, een teeken, dat de zich vereenigende electriciteiten, de
eene naar den knop , de andere naar het buitenbekleedsel ijlende,
in tegengestelde rigtingen het papier doorboord hebben.
188. B. Electrische lichtverschijnselen. Tot de lichtver-
schijnselen , welke door de eleetrieiteit voortgebragt worden, be-
hooren, behalve de electrische vonk en het puntlicht, ook nog
het electrische licht in verdunde lucht en de
electrische wasembeelden.