Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
325
rig. 189.
dene leidsche flesch
aan het buitenbe-
kleedsel en raakt
met haren knop eene
plaats der lakplaat
aan; de electrici-
teit zal met eene
kleine vonk over-
springen en, daar
lak geen geleider is, zich naar alle zijden weinig uitbreiden.
Strooit men nu voorzigtig eenig wolfsklaauwzaad op het lak,
dan houden de plaatsen, waarheen zich electriciteit begeven
heeft, het bloesemstof vast. Waait men nu het niet vast ge-
houdene met een stuk papier weg, dan vormt het stof op het
lak eene straalvormige figuur; stralen gaan van haar
middelpunt naar alle zijden uit en verdeelen zich nog in fij-
nere vertakkingen.
Proef b. Om de negative figuur 11 te verkrijgen,
laadt men de binnenste bekleeding der flesch negatief, de
buitenste positief. Te dien einde plaatst men de leidsche flesch
op een omgekeerd bierglas, houdt met de eene hand, niet zoo
als te voren de buitenzijde, maar den knop en laat lut het dek-
sel van den electrophoor naar het buitenbekleedsel vonken over-
springen , en wel meer dan men voor het daarstellen der posi-
tive figuur heeft gebezigd. Is de flesch genoegzaam geladen,
dan laat men den knop los, omvat met de hand het buitenbe-
kleedsel en raakt met den thans negatief geëlectriseerden knop
een punt der lakplaat aan, dat niet te digt bij de positive fi-
guur ligt. Daarna wordt er weder wolfsklaauwzaad op gestrooid,
en er ontstaan kleine ronde figuren, die zich veelal in
een kring groeperen. De Lichtenbergsche figuren blijven, zoo
zij niet aan togt blootgesteld zijn, niet zelden maanden lang
behouden. Om het stuifpoeder gemakkelijk te kunnen uitstrooi-
jen , brengt men het in een lapje van fijn neteldoek, dat men