Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
324
punt, tenvijl de positive door de hand wegvloeit. Men ziet ech-
ter de negative eleetrieiteit zich niet van de punt af in stralen
verbreiden, maar er verschijnt slechts een lichtend punt,
een klein lichtend steiTetje 1).
Lichten- 186. Verscheidenheid der Lichtenbergsche flgu-
"figSS^ ren voor beide electriciteiten. Het zelfde verschil ver-
toonen de naar haren ontdekker zoogenaamde Lichtenberg-
sche figuren. Men heeft, om ze daar te stellen, vooreerst eene
dunne plaat van hars of lak noodig, die men van eene
pijp lak bereidt. Een stuk blik, dat bij eene breedte van 6 duim
eene lengte van eene palm dient te hebben, wordt horizontaal
op een drievoet of op het onderstel van 'eene thee- of koffij-ma-
chine gelegd, eene spirituslam er onder geplaatst en aangesto-
ken. "Weldra is het blik genoegzaam verwarmd. Men houde
midden daarop het eene einde eener pijp lak en beschrijve met
haar, terwijl zij van onderen smelt, op de blikken plaat steeds
grootere kringen, even als men verw wrijft. Men zal van eene
gewone pijp lak bijna niets overhouden. De hitte mag nooit zoo
sterk worden, dat er zich blazen in de smeltende massa vormen;
mögt dit het geval zijn, dan moet de spirituslamp eenige oogen-
blikken weggenomen worden. Het blik moet zoo lang verwarmd
worden totdat de lakmassa eene volkomen gladde vlakte vormt;
dan laat men ze koud worden.
Een tweede vereischte is een weinig stuifpocder (wolfsklaauw-
zaad, semen Lycopodii), dat zwavelgele bloesemstof, waar-
van men in iedere apotheek voor eenige centen eene genoeg-
zame hoeveelheid bekomen kan.
Proef a. Positive figuur. I. Men houdt de gela-
1) Het kwastje en sterretje zijn niet zoo karakteristiek voor pos.
en neg. eleetrieiteit als men dit lang heeft geloofd. Faraday heeft
het eerst aangetoond, dat men bij sterke werking ook van de neg.
eleetrieiteit lichtkwastjes en van do positive bij zwakke werking een
sterretje verkrijgen kan. Ln.