Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
323
zich rug^vaartSj eerst langzaam, maar telkens, wanneer eene
van de punten der sikkel onder den knop der stil gehoudene
flesch wegsnelt en men het sissen der uitstroomende electrici-
teit verneemt, wordt de draaijende beweging der sikkel sneller.
De knop der positive bekleeding trekt in de punten der sikkel
negative electriciteit aan; deze stroomt in de aangrenzende lucht-
deeltjes uit, en dit uitstroomen brengt de sikkel in eene tegen-
overgestelde rigting aan 't draaijen.
185. Verscheidenheid van het puntlicht voor beide Elcctri-
electriciteiten. Wanneer men in het donker eene punt zoo ^k^yastjes*^"
aanbrengt, dat er electriciteit uitstroomt, dan neemt men aan
de punt een lichtverschijnsel waar, dat men het electrisch punt-
licht genoemd heeft, en dat zich voor positive electriciteit anders
voordoet dan voor negative.
Proef a. Het lichtverschijnsel aan eene posi-
tief electrische punt. Nadat men des avonds licht aan-
gestoken heeft, legge men op een isolerend, omgekeerd bier-
glas eene speld zoodanig, dat hare punt zijwaarts uitsteekt, en
hechte ze des noods met was vast. Door middel van den elec-
trophoor wordt eene leidsche flesch geladen, het licht verwijderd,
en de knop der flesch bij den knop der speld gehouden, terwijl
men ze aan het buitenbekleedsel vasthoudt. De positive electri-
citeit van het binnenbekleedsel stroomt uit de punt, en men
neemt lichtstralen waar, die, van de punt uitgaande, uit
elkander gaan, tenvijl dat kwastje merkbaar in grootte toeneemt,
als men, de flesch met de linker hand vasthoudende, de vlakke
regter hand op eenigen afstand van de punt der speld houdt.
Proef b. Het lichtverschijnsel aan eene ne-
gatief electrische punt. Men plaatse de geladene leid-
sche flesch voorzigtig op het bierglas, zoodat het buitenbekleedsel
de speld aanraakt, dan verwijdere men de hand van dit buiten-
bekleedsel , blaze het licht lut en vatte den knop der flesch aan.
De negative electriciteit van het buitenbekleedsel stroomt uit de