Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
320
tafel en legt daarvoor een potlood, in welks eene einde men,
om terstond de ligging van liet beeld te kunnen opmerken, twee
spelden bevestigen kan. Bij den eersten loodregten stand I van
den spiegel is het daarin verschijnende beeld 1 van het potlood
horizontaal. Nu draaije men den spiegel door een boog van 45
Fig. 186.__ gi-aden in den stand II; daarbij be-
weegt zich het beeld door een boog
van 90 graden naar den stand 2. De
boog, door welken de spiegel ge-
draaid is, is bij gevolg half zoo
gr o O t als de boog, dien het beeld
doorloopt.
Bij de proef van Wheatstone had-
den de beelden der buitenste von-
ken reeds Yi graad doorloopen, eer de middelste vonk verscheen.
De spiegel had zich in dezen tijd slechts graad gedraaid.
Hij gebruikte tot 800 omdraaijingen of, daar iedere volle om-
draaijing 360 graden heeft, tot 360 X 800 = 288000 gra-
den ééne seconde, tot eene draaijing van 1 graad V288000
seconde, en tot eene draaijing van y^ graad het vierde gedeelte
daarvan, , 52000 seconde. Zoo veel tijd had de eleetrieiteit ge-
bruikt om y^ engelsche mijl te doorloopen; zij zou dus i n e e n e
geheele seconde 288000 engelsche of ongeveer 62000
ge 0 grap his c he, of ruim 460,000 ned. mijlen doorloo-
pen. De snelheid der eleetrieiteit is bij gevolg veel grooter dan
die van het licht, dat 42000 geogr. mijlen in eene seconde
Uitstroo- aflegt 1).
men der
eleetriei-
teit uit
punten.
184. Het uitstroomen der eleetrieiteit uit punten-
Bij de vervaardiging van het electrophoordeksel is reeds aange-
l) Latere onderzoekingen hebben geleerd dat de eleetrieiteit zich
niet in alle omstandigheden en door alle draden met zoo groote snel-
heid beweegt. Naar de op eene geheel andere wijze verkregen uit-