Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
318
Yirr. 185.
knoppa leidde een J/^ engelsche mijl lange geelkoperdraad naar
den deden lageren, en van den vierden een dergelijke naar
den vijfden. Beide zijn in de figuur
slechts, om de geleiding aanschou-
welijk te maken, door boogjes I
en II aangeduid. De bovenste knop
kan door een korteren draad met
het binnenbekleedsel, en de zesde,
onderste, met het buitenbekleedsel
eener groote leidsche flesch in
verbinding gebragt worden. Alle
6 waren loodregt boven elkaar door
isolerende stangen aan een plank-
je bevestigd; de bovenste bol was zoo digt bij den tweeden aan-
gebragt , dat er tusschen hen ligt een electrische vonk kon over-
springen. De eleetrieiteit kon ongehinderd den een \derde mijl
langen draad doorstroomen en tot den derden bol geraken. Van
dezen kou zij benedenwaarts naar den vierden, die met den twee-
flen geleidingsdraad verbonden was, overspringen, dien draad
doorloopen en bij zijnen ondei'sten bol aankomen. Werd nu de on-
derste en bovenste bol in verbinding met de geladene flesch ge-
bragt , dan vereenigden zich de electriciteiten der beide bekleed-
sels , naardien zich een geleidende weg aan haar aanbood; op
dien weg l^evonden zich echter di'ie kleine plaatsen van afbre-
king, telkens tusschen twee digt bij elkander liggende bollen;
hier moesten zich dus drie vonken vertoonen. Had nu de
eleetrieiteit toereikenden tijd gebruikt, om de lange draden te
doorstroomen, dan zou de eene vonk na de andere verschenen
zijn. Maar het oog nam alle drie de vonken naauwkeurig in den
zelfden tijd waar.
AVheatstone nam daarom eenen spiegel te hulp, die zich in
snelle, draaijende beweging liet brengen. Als men eene glim-
mende kool snel in een kring beweegt, dan vertoont zich voor
het oog een lichtende krins:. Het licht der kool maakt een in-