Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
317
gebogen. Om de wijdte der buiging en den onderlingenafstand
der beide einden af te meten, hode men
het eene midden aan de buitenstebeklee-
ding der niet geladene fleseh ei buige
het draad zoo , dat het andere eiide dan
juist den knop der fleseh aanraakt Reeds
in deze eenvoudige gedaante vcmt het
draad een ontlader. Gemakkelijker laat hij zich inusschen
houden, wanneer men er tot aan het midden der buigng eene
doorboorde kurk over heen schuift, en in geval het dnad niet
zeer dik is, is het doelmatig, zijne beide einden tot kleiie r i n-
g e n om te buigen of er metalen kogels aan te laten solderen.
Om met behulp van dezen ontlader eene flesch te oitladen,
vat men hem bij de kurk aan. Een der ringen legt men lan het
buitenbekleedsel en beweegt den anderen snel naar den knop
der flesch , even alsof men hem daartegen aan wilde slaan. Men
neemt bij deze ontlading het heldere licht der vonk en den daar-
mede gepaard gaanden knal duidelijker waar en bespeurt geenen
schok, omdat de elkander tegenstroomende electriciteiten den
weg door het metaaldraad inslaan.
Is de gebogene draad maar eenigzins dik, dan kan men zelfs
zijn eene einde en de linker hand aan de buitenste bekleeding
der leidsche flesch houden en het andere einde in de regter hand
bij den knop der flesch brengen, zonder een slag te gevoelen.
De zich bewegende eleetrieiteit volgt steeds
den besten en kortsten geleider; zij ontlaadt zich
althans door eenen veel slechteren geleider, wanneer die nevens
een goeden is geplaatst, zoo als in het bovenstaande voorbeeld,
in naauwelijks waarneembare mate.
183. De snelheid der eleetrieiteit. In het jaar 1835 Snelheid
der elec-
heeft de Engelscliman Wheatstone van de leidsche flesch triciteit.
gebruik gemaakt om de snelheid der eleetrieiteit te bepalen.
Van den tweeden der hierbij boven elkaar afgebeelde koperen