Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
315
malen bij afwisseling vonken uit de beide be-
kleedsels te trekken, wordt de flesch langzamerhand
ontladen, van hare electriciteiten beroofd.
181. De electrische schok. Electri-
Proef a. Tot hiertoe hebben wij de leidsche flesch slechts
langzamerhand ontladen door achtervolgens kleine hoeveelheden
eleetrieiteit weg te nemen ; maar zij toont ons de gansche kracht
der eleetrieiteit slechts bij plotselinge ontlading, wanneer de
geheele hoeveelheid eleetrieiteit van het buitenbekleedsel zich
op eens met die van het binnenbekleedsel vereenigt. Men stelle
de geladene flesch op de tafel, omvatte met de eene hand het
buitenbekleedsel en nadere den knop der flesch met de andere
hand. Op het zelfde oogenblik, dat er van den knop eene vonk
tot den naast bijzijnden vinger overspringt, ontwaart men een
eigenaardigen schok, vooral in de gewrichten van de hand en
den arm, dien men den electrischen slag of schok
noemt. De tegengestelde electriciteiten der bekleedsels vereeni-
gen zich daarbij plotselijk, terwijl zij haren weg door het men-
schelijke ligchaam nemen. Indien men den electrischen schok
niet kent, doet men wel, de flesch eerst zwak, met tien of nog
minder vonken van het electrophoordeksel, te laden en allengs
de werkingen van sterkere ladingen op het ligchaam te onder-
zoeken.
Proef Zi. De electrische schok laat zich aan verscheidene
personen op eens mededeelen. De eerste omvat met de linker
hand het buitenbekleedsel der geladene leidsche flesch en geeft
aan zijn nevenman de regter hand; deze legt weder zijne regter
in de linker hand van den volgenden, en zoo houden allen el-
kander met de handen vast. De laatste heeft de regter hand
vrij en raakt daarmede den knop der flesch aan. Allen worden
den schok gelijktijdig gewaar; alleen gevoelen zij, die in het
midden van den kring staan, hem zwakker, en als de vloer voch-
tig is bijna in 't geheel niet, omdat de zich vereenigende elec-