Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
312
Kleine De vlgende electrisehe proeven zijn met een gom-electro-
üessXen leidsche flesch van slechts 12 duim hoogte
genomei Menigmaal vervaardigt men zich ook kleinere flesschen
van eenmedicijnfleschje of eene reageerbuis. Hierin giet men
eene oplssing van arabische gom, spreidt ze door het glas om
te draaijn tot eene bepaalde hoogte uit en schudt er ijzervijl-
sel in, 00 als men dit van den smid verkrijgt, of nog beter
kopervijlel; wat hiervan niet vastkleeft, wordt er na het droo-
gen wedr uitgeschud; wat aan het glas blijft hechten, vormt
het biniEnbekleedsel. Uitwendig worden de glazen, gelijk de
grootere flesschen, tot aan den vrij blijvenden bovensten rand
met bladin bekleed. De draad wordt door eene doorboorde kui'k
gestoken
Laden 179- jading der leidsche flesch.
der flesch. jjg|. jjm^enste en het buitenbekleedsel der flesch vormen
twee meaalvlakken, welke door een isolerenden glazen wand
van elkaider gescheiden zijn. Ook van den draad en zijnen
knop, dB tot het binnenbekleedsel behooren, kan de elee-
trieiteit , wegens den onbelegden rand van het glas, op geener-
lei wijze tot het buitenste geraken. Hoopte men nu op het
binnenbedeedsel positive, op het buitenste negative eleetri-
eiteit op, dan zouden beiden elkander des te sterker aantrek-
ken , hoe dunner het glas is, dat ze van elkander scheidt,
en hare lereeniging zoude, wanneer men haar plotseling eenen
geleidendsn weg aanbood, met sterke werkingen gepaard gaan.
Het laden der flesch bestaat daarin, da t men op het bin-
nen belleedsel positive, op het buitenste nega-
tive eleetrieiteit, of omgekeerd, ophoopt.
Proef a. Men isolere de leidsche flesch door ze op een
goed schoongemaakt en door verwarming gedroogd omgekeerd
drinkglas te zetten, zette het electrophoordeksel op de gewi'e-
vene gomplaat, rake het aan en brenge er den knop der flesch
bij, terwjl men te gelijk met eenen knokkel der andere hand