Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
311 [
grooter is dan de bodem en voorziet het rondom v^ insne-
den. De ingesnedene plaatsen staan eenigzins tegen e zijden
op. Alsdan worden de zijwanden met strooken bladtirbelegd,
die van den bodem opwaarts gaan en èn paar
Fig. 182. (i^yj^ korter zijn dan de hoogte van ht glas,
opdat van boven de rand vrijblijve; mn snijdt
ze 3 a 4 duim breed en plakt iedere volgen-
de strook met haren rand een weinig op den
rand van de te voren opgeplakte. Eerstwanneer
het binnenbekleedsel gereed is, beplakimen het
glas uitwendig op de zelfde wijze ei tot de
zelfde hoogte. Is ook de buitenste b e k 1 e e d i n gvoltooid,
dan bevestigt men nog inwendig, juist daar, waar vai boven
de bekleedsels ophouden, eene ronde schijf karton , dievast aan
de binnenwanden sluit 1). Zij wordt vooraf in liet midieu door-
boord en door liet geboorde gat een niet te dun stul< ijzer- of
koperdraad gestoken, dat er in vastzit en tot op denbtdem van
het glas reikt. Hier onder aan kan men aan het (b-aad mg eenige
stukjes bladtin of zilverpapier binden of plakken, qidat het
zeker met het binnenbekleedsel geleidend verbonden 5;ij. Van
boven steekt het draad eene handbreed loodregt boven de flesch
uit en is van eenen knop van een a twee duim niddellijn
voorzien, die door een blikslager van geel koperblik ve:vaardigd
en eraan gesoldeerd, of van tin in een kogel vorm a* aange-
goten kan worden. Voor kleine fiesschen is het voldomde, den
draad aan het einde rond te vijlen en tot een haak o' oog om
te buiffen.
1) Wanneer het glas, zoo als veelal het geval zal zijn, een naar
binnen omgebogen rand heeft, dan kan men geene schijf bezigen,
maar neemt in plaats daarvan eene reep of strook stevig berdpapier,
ongeveer twee duim langer dan de middellijn van het glas tn 15 a 20
strepen breed. De omgebogen uiteinden daarvan plakt men tegen het
bladtin van het binnenbekleedsel aan. Ln.