Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
310
li e t deksel bewerken wij daarin eene verdeeling en maken
den band los, die van natuur zijne beide electriciteiten aan elk-
ander verbindt; door aanraking van dit deksel wordt nu de eene
zijner electriciteiten, de negative, venvijderd, en door o p 1 i g-
ting van het aangeraakte deksel verschaffen wij ons
vrije, positive eleetrieiteit, door ze uit de nabijheid der haar
vasthoudeede negative van de gomplaat los te rukken. De po-
sitive eleetrieiteit van het deksel moest gebonden worden, opdat
zij niet wegstroomt; maar \vij hebben haar in plaats van de na-
tuurlijke eene kunstmatige boei gegeven, waaruit wij ze door
opheffing kunnen bevrijden. Daar door deze handelwijze aan de
gomplaat hare eleetrieiteit niet ontnomen wordt, zoo kan men ze
kort na elkander herhalen, zonder dat de gom op nieuw ge-
wreven behoeft te worden. Nog langer blijft de goAvreven hars-
koek in electrischen toestand, en menigmaal verkrijgt men nog
vonken uit het deksel, wanneer dit reeds maanden lang op den
koek gelegen heeft. Van daar de naam van electrophoor,
dat wil zeggen: electriciteitsdrager.
Vervaar- 178. Vervaardiging der leidsche flesch. Op de verdeeling
diging der
leidsche ^n het wederkeerige binden der electriciteiten berust een toestel
flesch. Qjji jjog sterkere electrische werkingen voort te brengen, de
electrische of leidsche flesch. Tot hare vervaardiging
neemt men eene wijdmonds-flesch of een zoogenaamd suikerglas,
van ten minste eene palm hoogte. Bij de keuze daarvan lette men
op, dat het glas zeer dun zij en geene barsten hebbe noch on-
gesmolten zandkorrels bevatte. Het glas moet met bladtin of
des noods met zilverpapier beplakt worden, zoodat van boven,
in- en uitwendig, een rand van 2 duim, bij grootere glazen van
4 duim breedte onbelegd blijft. Er wordt goed gekookte stijfsel-
pap op de stukjes bladtin gestreken en deze op het glas gelegd;
om ze glad te maken, spreidt men er een stuk papier over uit
en wrijft of drukt daarop met een zachten lap. Eerst beplakt
men het glas van binnen, snijdt een rond stuk bladtin, dat