Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Fig. 180.
307
Het tweede deel van den electrophoor is het deksel. Men
laat zich door den schrijnwerker een rond plankje van twee duim
dikte vervaardigen, welks middellijn
2 a 4 duim kleiner is dan die der
gomplaat en dus, al naar de grootte
van deze, 12 a 20 duim bedragen
kan. De rand daarvan moet ook van
boven en van onderen goed afgerond
en alle scherpe kanten vermeden wor-
den. Dit plankje wordt geheel en al
met bladtin, zoo als men dit bij spie-
gelmakers verkrijgen kan, bekleed. Geringere werkingen ver-
krijgt men, als men, in plaats van het hout, zich met eene
ronde schijf bordpapier behelj)t en deze, bij gebrek aan bladtin,
met goud- of zilverpapier beplakt. Het deksel vomt een gelei-
der, die geïsoleerd opgeligt moet kunnen worden; men bevestige
daarom, bijv. met ingeschroefde metalen knoppen, op even ver
van zijnen rand verwijderde plaatsen drie z \i i v e r z ij d en koor-
den van omtrent drie palmen lengte en binde ze van boven aan-
een, om daaraan het deksel gemakkelijk te kunnen houden-
De in den handel voorkomende zijden koorden geleiden allen
de electriciteit, omdat zij van binnen katoen bevatten; men
moet zich door een passementwerker eene el zuiver zijden
koord laten maken, of des noods, in plaats van koorden, 6 a
8 draden gewone naaizijde nevens elkaar gebruiken.
b. De hars-electrophoor. In de oorspronkelijke gedaante. Hars-
zoo als de electrophoor door den italiaanschen natuurkundige
^ phoor.
Volta uitgevonden en bekend gemaakt is, heeft hij een me-
talen, of ook geheel het zelfde deksel als de gom-elcc-
trophoor, maar eene van verscheidene harsen gemengde elec-
trophoormassa of koek. Men heeft een ronden vorm van blik
noodig, eene schijf van omstreeks 3 a 4 palmen middellijn, met
een opwaarts staanden rand van een vingerbreed hoogte. Daarop
neemt men een mengsel van 5 deelen schellak, 1 deel veneti"