Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
306
zoodra deze eenen slechten g e 1 e i d e r, gewoonlijk de
lucht, daarbij doorboren.
De elec- 176. Vervaardiging van den eleetroplioor.
trophoor. behulp van gewevene glazen buizen of pijpen lak kun-
nen Avij slechts geringe hoeveelheden electriciteit opwekken; ster-
kere werkingen worden voor de volgende proeven gevorderd
en door een eenvoudigen toestel voortgebragt, die den naam
van electrophoor draagt. Ieder eleetroplioor bestaat uit
twee deelen, de e 1 e c t r o p h o o r m a s s a, die gewreven wordt,
en het deksel, dat erop geplaatst en ten gevolge der ver-
deeling electrisch wordt.
Gom elec- gom-electroptioor. Eene veel gebruikte, maar
trophoor slechts zelden goed bewerkte electrophoor-massa is gevulca-
niseerde caoutchouc, of in plaats daarvan gutta percha.
De gutta percha, het gedroogde sap van oost-indische boomen,
moet voor electrische proeven bijzonder zuiver en droog zijn.
De gevulcaniseerde caoutchouc is niets anders dan
op eene bijzondere wjze toebereide zoogenaamde gomelastiek;
men heeft namelijk zwavel daarmede gemengd; zij is een tijd
lang in een vat met gesmolten zwavel gedoopt en daarna sterk
verhit geworden; van zwavel doordrongen, heeft zij altijd eene
buitengewone veerkracht, terwijl gewone gom in de koude hard
en stijf wordt. Om de deugdzaamheid van eene zoodanige plaat
voor de electrische werkingen te onderzoeken, legge men ze op
de tafel en wrijve ze meermalen met de drooge hand; ligt men de
plaat op, dan moet men bij heldere zomerdagen of in eene ver-
warmde kamer een vrij sterk knappen vernemen, en houdt men
er den knokkel bij , dan moeten zich duidelijk vonken vertoonen.
Sterker electrisch wordt de plaat als men er met eene woUen
stof of met een dierenvel op slaat of wrijft. Bij het gebruik kan
men de gomplaat zonder verderen toestel op de tafel leggen of
door rondom ingeslagen spijkers op een zeer effen plankje vast
maken.