Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
305
electrisch ligchaam door verdeeling geëlectriseerd. Het is
daarom in werkelijkheid geene aantrekking tusschen een elec-
trisch en een niet electrisch ligchaam, welke nu plaats heeft;
er is geene andere electrische aantrekking dan
"tusschen twee tegenovergestelde electricitei-
t e n. Zoo een ligt beweegbaar geëlectriseerd ligchaam door een
niet electrisch aangetrokken schijnt te worden, dan is door
zijne verdeelende werking in dit laatste de tegengestelde elec-
triciteit toegestroomd en trekt het naar zich toe.
175. Wat bij de mededeeling der electriciteit ge-De mede-
beurde is eene verdeeling. deeling-
der elec
n. Mededeeling der electriciteit bij onmid- triciteit
dellij ke aanraking. Wanneer wij een bolletje aan een
zijden draad met eene gewrevene pijp lak aanraken, dan wordt ling,
het negatief electrisch, en er s c h ij n t door het lak electriciteit
aan medegedeeld te zijn. Vóór de aanraking wordt echter
door de nabijheid van het lak de electriciteit van het bolletje door
verdeeling ontbonden, de negative afgestooten en de positive
aangetrokken. Bij de aanraking vereenigt zich de positive elec-
triciteit van het bolletje met de negative van het lak; de aange-
raakte plaats wordt niet electrisch, en het bolletje behoudt zijne
vrij gewordene negative electriciteit. Er is niets aan gegeven,
maar van de groote hoeveelheid electriciteit, die er werkeloos in
verborgen ligt, een weinig genomen.
l>. Mededeeling door eene vonk. Toen wij het ge.
wrevene grootere blad papier met den knokkel of een afgeron-
den metalen knoop naderden, verkregen ivij eene vonk. De
positive electriciteit van het papier was sterk genoeg om in den
xinger eene grootere hoeveelheid negative electriciteit aan te
trekken en zich met haar te vereenigen, terwijl beiden, elkander
te gemoet komende, de zich tusschen haar bevindende luchtlaag
doorbraken.De electrische vonk vertoont zich bij de
vereeniging der tegengestelde electriciteiten,
20*