Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
303
uiteen wijken, ten minste eene minuut lang dien zelfden stand
blijven behouden.
In het algemeen zij men bij alle electrische proefnemingen
steeds bedacht op het zoo sterk mogelijk door
verwarming droogen vau alle te bezigen deeleu
van toestellen, die niet als geleiders moeten
werken.
173. Gebondene en vrije electriciteit.
Proef. Boven den electroskoop wordt eene gewrevene pijp
lak gehouden; onder haren invloed heeft er in het ijzerdraad
Gebonde-
ne elec-
triciteit.
Fig. 178.
en de goudblaadjes eene verdce-
ling der natuurlijke electricitei-
ten plaats. De negative elec-
triciteit wordt afgestooten, be-
geeft zich in de goudblaadjes
en drijft ze van elkander. Nu
rake men den ring van den elec-
troskoop , zonder het lak te ver-
wijderen , met den vinger of een in de hand gehouden metalen
draad. Terstond vallen de goudblaadjes tegen elkander aan,
ten teeken dat de negative electriciteit, die door het lak afge-
stooten wordt en van eiken weg gebruik maakt om te ontwijken,
door den daarmede in aanraking gebragten geleider en de hand
weggestroomd is. Daarop verwijdere men eerst den metaaldraad
en dan de pijp lak; de goudblaadjes gaan weêr vaneen, en wel^
—daar hunne afstooting door het op nieuw daarboven gehouden
lak verminderd wordt — door positive electriciteit. Hoewel
zich aan deze te voren een geleidende weg aanbood, heeft zij
niet kunnen ontwijken; zij kon zelfs niet eens, daar het lak ze
met kracht aantrok, zich naar de goudblaadjes begeven en ze van
elkander drijven. Door de aantrekkingskracht der negative elec-
triciteit werd zij geboeid en gebonden gehouden en was niet
in staat zich te verwijderen. Maar nadat de pijp lak weggenomen
cu. nat. 20